Turun korkeakoulujen hyvä maine vetää kansainvälisiä opiskelijoita

​Siirtolaisuusinstituutin tekemässä tutkimuksessa Turun yliopisto sai kansainvälisiltä opiskelijoilta erityisen vahvaa kiitosta hyvästä opiskeluympäristöstä, ystävällisestä ilmapiiristä sekä henkilökunnasta,  jota luonnehdittiin omistautuneeksi, intohimoiseksi ja huolehtivaksi.

100-prosenttiset suositukset yliopiston oppialoista saivat humanististen tieteiden, kasvatustieteiden, kauppakorkeakoulun sekä tulevaisuuden tutkimuksen opinnot. Reilusti 90 prosentin suosioon ylsivät lääketiede, informaatioteknologia sekä matemaattis-luonnontieteelliset aineet. 

– Yli 300:n kyselyyn vastanneen Turussa opiskelevan kansainvälisen tutkinto-opiskelijan mukaan suurin osa heistä oli valinnut opiskelupaikakseen juuri Turun korkeakoulujen hyvän maineen tai tietyn opinto-ohjelman vuoksi. Suomalaisen opetusjärjestelmän kansainvälinen maine oli myös yksi valintaan vaikuttanut seikka, tutkija Tytti-Maaria Laine kertoo.

Valtaosa kartutti myös työkokemusta

Kansainväliset opiskelijat viihtyivät Turussa varsin hyvin. He kuitenkin toivoivat enemmän apua harjoittelupaikkojen saamiseksi. Enemmän toivottiin myös uraohjausta ja mahdollisuuksia opiskella suomea. 

– Työharjoittelu oli hyödyttänyt opiskelijoita lisäämällä työkokemusta ja kontakteja sekä parantamalla heidän kielitaitoaan. Työharjoittelun avulla opiskelijat myös hyvin usein saivat palkkatyötä. Vain 14 prosenttia oli valmistumassa ilman mitään Turussa hankittua työkokemusta, Laine sanoo.

Parhaiten omaa koulutustaan vastaavaa työtä olivat saaneet tohtoriopiskelijat, joista lähes kaikki olivat oman alansa tehtävissä.

Lähes puolet vastaajista haluaisi jäädä valmistumisen jälkeen Turkuun, jos työtilanne sen sallii. Reilu neljännes aikoo lähteä maasta.

– Monelle Turku ja Suomi on houkutteleva paikka jäädä työelämään. Haastavaksi muodostuu työllisyystilanne. Tutkimuksessa näkyi myös opiskelijoiden kiinnostus oman yrityksen perustamiseen. Tämä on linjassa sen kanssa, että maahanmuuttajataustaisilla on suurempi alttius yrityksen perustamiseen kuin kantaväestöllä, Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja Elli Heikkilä sanoo..

Merkittävimpänä syynä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden pois lähdölle on työnsaannin vaikeus. Toiseksi tärkein syy on kieliongelmat. Jotkut tulkitsivat, että suomenkieltä olisi pitänyt osata lähes täydellisesti ennen työmarkkinoille pääsyä. Osalla lähdön syynä on perhe, työ tai opiskelu toisessa maassa.
 
Pieni osa vastaajista ei tuntenut oloaan kotoisaksi ja muutama oli kohdannut rasismia, jonka takia halusi lähteä kokonaan pois maasta. Viime syksyn pakolaistilanne oli jo ehtinyt vaikuttaa kielteisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kohtaamiin asenteisiin. 

Turussa opiskelee yli 1 900 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa.  

>> International Degree Students: A survey of studying, working and living in Turku, Tytti-Maaria Laine, Siirtolaisuusinstituutti, Migration Studies C 28, Turku.

 

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuvat: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.3.2016 15:00 ,  Päivitetty 15.3.2016 16:46

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto