Turun yliopisto avaa syksyllä moniaistiseen asiakaskokemukseen keskittyvän ruokaelämyskeskus Flavorian
Laura Forsman (vas.), Anu Hopia, Mari Norrdal ja Mari Sandell odottavat innolla syksyä ja Falvorian aukeamista.

​Flavoria on niin kutsuttu Living Lab, jonka avulla ruuan ja juoman kokemuksen tutkimus ottaa Suomessa aimo harppauksen eteenpäin. Se on lounasravintola ja kahvila-välipalamyymälä, joka toimii samalla jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona.

Turun Kupittaalla uudessa Medisiina D -rakennuksessa sijaitsevan tutkimus- ja ruokaelämyskeskuksen päivittäinen noin 1500 ihmisen asiakaskunta koostuu alueella työskentelevistä ja opiskelevista. Ruokailevien asiakkaiden lisäksi Flavoria palvelee sekä akateemista tutkimusta että yrityksiä, jotka kehittävät liiketoimintaansa ja asiakaskokemustaan.

– Flavorian asiakkaat voivat osallistua tutkimustoimintaan päivittäin arkensa lomassa ja kokea tulevaisuuden ruokaelämyksiä jo nyt. Lisäksi he hyötyvät saamalla seurantatietoa omasta lounassyömisestään MyFlavoria-kanta-asiakassovelluksen kautta. Tärkeä rooli toiminnassa on uusimmilla teknologisilla vaikutus- ja havainnointimenetelmillä, joiden kehitysalustana Flavoria myös toimii, selittää Flavoria-hanketta johtava Mari Norrdal Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta.

Ruokaelämyskeskuksen nimi on valittu Turun Sanomien viime vuoden lopulla julkaiseman nimikilpailun pohjalta. Kymmenien ehdotuksien joukosta eri sidosryhmien kanssa jalostaen valikoitui kaksi nimeä: Flavoria tutkimuskeskukselle ja ravintolalle sekä Aistikattila sen uudelle moniaistiselle ruokailusalille ja tutkimustilalle.

Flavoria tutkii ruuan kokemista kokonaisvaltaisesti – ensimmäisenä Pohjois-Euroopassa

Flavoria mahdollistaa ihmisten aitojen kokemusten ja valintojen jatkuvan tutkimisen arkisissa lounasravintola-, kahvila- ja välipalamyymäläympäristöissä. Tutkimusta tehdään sekä pitkittäisesti keräämällä jatkuvaa dataa ihmisten lounasvalinnoista että yksittäisinä tutkimusasetelmina esimerkiksi erilaisten vaikuttamismenetelmien avulla. Näitä voivat olla esimerkiksi erilainen hyötytieto, tarinat, elämykset, kuvat, äänet tai hajut, joiden vaikutusta ihmisten valinta- ja ruokailukäyttäytymiseen mitataan ja tarkastellaan.
 
– Keskeinen idea Flavoriassa on päästä tutkimaan ruuan ja elintarviketuotteiden kuluttajakokemista kokonaisvaltaisesti. Ihmisten kokemuksiin ruuasta ja juomasta vaikuttavat ruuan ominaisuuksien lisäksi kokijan yksilölliset aistimukset, aiemmat kokemukset ja odotukset sekä koko moniaistinen ympäristö, jossa nautintokokemus tapahtuu. Flavoria tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia kaikkia näitä seikkoja sekä aidossa lounas- ja kahvilaympäristössä että Aistikattilan systemaattisesti suunnitelluissa moniaistisissa koeympäristöissä, kertoo hankkeen konseptoinnista vastaava Turun yliopiston Aistilan tutkimus- ja konseptointipäällikkö Laura Forsman.
 
Flavorian asiakaskunta on avainroolissa tutkimuksessa ja kehityksessä. Heitä varten lanseerataan MyFlavoria-sovellus, jonka avulla asiakas osallistuu tutkimusympäristöön. Sovelluksen käyttäjä saa tietoa ja kutsuja ajankohtaisiin tutkimuksiin, testauksiin ja tasting-tapahtumiin, oppii omasta syömisestään, seuraa ravitsemuksensa laatua ja ruokahävikkinsä määrää sekä hyötyy kanta-asiakaseduista. Luonnollisesti myös viikoittainen ruokalista löytyy MyFlavoriasta.

Tavoitteena ruoka- ja hyvinvointialan ja siihen liittyvän teknologisen kehityksen ”hot spot”

Yksi ruokaelämyskeskuksen uutuusarvo on, että se valjastaa mahdollisimman monipuolisesti koko ajan kehittyvää teknologiaa osaksi kuluttajakäyttäytymisen tutkimusta ja siihen vaikuttamista.
 
– Esimerkiksi Mealvation Oy:n älykäs ruokalinjasto mahdollistaa asiakas- ja ruokalajikohtaisen ravinnon punnitseminen. Rekisteröityneet, linjastovaakoja käyttävät asiakkaat saavat kertyvän tiedon ateriansa ravintokoostumuksesta suoraan MyFlavoria-sovellukseensa. Lisäksi täysin uusia mittausmenetelmiä itsessään voidaan validoida ja kehittää Flavoriassa, Norrdal kertoo.
 
Uusia ruokaan, ruokailuun sekä ihmisten liikkumisen ja käyttäytymisen seuraamiseen liittyviä teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja ravintola- ja palvelutiloihin on juuri nyt tarjolla huima määrä. Flavoriaa on mahdollista hyödyntää niidenkin käyttäjäkokemusten tutkimiseen ja testaukseen.
 
Flavorian visio on valjastaa teknologia tutkimuksen hyödyksi ja viedä tieteellinen ymmärrys ihmisten moniaistisesta kokemisesta ja valintakäyttäytymisestä uudelle, maailmanluokan innovaatioita synnyttävälle tasolle. Niitä voivat olla esimerkiksi uudet tuote- ja palveluinnovaatiot, uudenlaiset ravintola- ja kauppatilat tai uudet teknologiset ratkaisut ja palvelut, joiden avulla ihmiset syövät ja voivat entistä paremmin.

Flavorian Aistikattila on moniaistisen kokemisen muotoilu- ja koelaboratorio

Flavorian rakentamisen alullepanija on Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Siellä Aistit ja ruoka -tutkimusohjelmaa luotsaava aistinvaraisen havaitsemisen apulaisprofessori Mari Sandell ryhmineen tutkii ihmisen aistimista, yksilöllisiä aistihavaintoja ja moniaistista kokemista yhdessä tutkimusprofessori Anu Hopian kanssa. Aistitutkimuksen tarpeisiin Flavoriaan pystytetään moniaistihuone Aistikattila.
 
– Aistikattila on muunneltava ruokailu- ja tapahtumatila, jossa on mahdollista rakentaa ja kontrolloida moniaistisien ympäristöjä. Aistikattilassa tutkijat voivat luoda visuaalisten, ääni-, valo- ja tuoksuärsykkeiden yhdistelmillä moninaisia kokemusympäristöjä arkisesta kotikeittiöstä lomareissun puistopiknikiin. Lisäksi Aistikattilan havaintoteknologian avulla voidaan seurata ja mitata esimerkiksi sitä, miten aistimukset vaikuttavat toisiinsa, ja minkälaisia reaktioita erilaiset moniaistiset kokemukset tai yksittäisten ärsykkeiden muutokset ihmisissä saavat aikaan, Hopia ja Sandell selittävät.
 
Uudisrakennus Medisiina D:hen sijoittuva Aistikattila toimii myös Turun yliopiston näytöstilana, jossa eri tutkimusryhmät esittelevät toimintaansa ja kiinnostavia tuloksia. Kun tila ei ole tutkimus- tai esittelykäytössä, sinne luodaan tunnelmallisia moniaistisia kokemusympäristöjä Flavorian lounasasiakkaiden iloksi. Moniaistisesta suomalaismetsästä tai Havaijin rantafiiliksestä Aistikattilaan mahtuu nauttimaan yhtä aikaa noin 40 henkilöä. Tilan mahdollisuudet ovat rajattomat.
 
>> Flavorian www-sivut aukeavat toukokuun puolivälissä osoitteessa: www.flavoria.fi
 
TJ
 

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.4.2018 10:00 ,  Päivitetty 27.4.2018 13:11

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto