Turun yliopisto kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalista osaamista

Koulutusuudistukset ja jatkuvat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät terveystieteiden ja sosiaalialan opettajilta yhä laaja-alaisempaa osaamista. Opettamansa sisällön hallinnan lisäksi opettajat tarvitsevat vahvaa pedagogista, tutkimus-, kansainvälisyys-, verkosto- ja johtamisosaamista sekä monipuoliset valmiudet työskennellä erilaisissa, alati kehittyvissä digitaalisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi suunnitteilla oleva sote-uudistus haastaa sosiaali- ja terveysalan opettajat uudenlaiseen, entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön. 

– Ennen TerOpe-hanketta terveystieteiden ja sosiaalialan opettajuutta ei ole tarkasteltu monialaisesta näkökulmasta. Alojen opettajien koulutus on toteutettu erillään toisistaan, yhtenäiset osaamisvaatimukset ovat puuttuneet ja täydennyskoulutus on ollut epäsystemaattista ja laadultaan vaihtelevaa. Opettajien valmiudet suoriutua työstään ovat siten olleet varsin erilaiset, hanketta Turun yliopistossa johtava yliopistonlehtori, dosentti Leena Salminen kertoo.

Hankkeen osatavoitteina onkin kehittää valtakunnallisesti vertailukelpoiset opettajien osaamisvaatimukset sekä luoda opettajille digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntävä, monialainen täydennyskoulutusmalli.

– Näiden tavoitteiden lisäksi hankkeessa pyritään vahvistamaan opettajien yhteistyötä ja vertaistukea digiverkoston avulla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, Salminen lisää.

Täydennyskoulutusta kehitetään opettajien tarpeiden pohjalta

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella keskitytään nimenomaan opettajien digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Tällä hetkellä laitoksella analysoidaan terveystieteiden ja sosiaalialan opettajien haastatteluita. Teemoitetut ryhmähaastattelut käsittelivät opettajien osaamista, osaamis- ja täydennyskoulutustarpeita, verkostoitumisen ja kollegiaalisuuden merkitystä sekä digitaalista osaamista ja sen merkitystä opettajan työssä.

Haastattelujen kautta saatuja tuloksia on tarkoitus hyödyntää digitaalisen täydennyskoulutusmallin suunnittelussa ja luomisessa. Haastatteluja analysoivat parhaillaan hoitotieteen opiskelija Iina Ryhtä ja TtM Tuuli Paija.

– Haastattelujen perusteella näyttää selvältä, että opettajat kokevat digiosaamisen tärkeäksi, Paija toteaa.

– Opettajat kuitenkin arvioivat osaamisensa riittämättömäksi, ja niinpä täydennyskoulutusta selvästi tarvitaan, Ryhtä jatkaa.

Haastattelujen analysoinnit valmistuvat elokuussa 2018, minkä jälkeen Turussa aloitetaan täydennyskoulutuksen suunnittelu ja yhteisen digitaalisen toimintaverkoston luominen.

Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

>> Hankkeen www-sivut
 
TJ
 

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.6.2018 8:00 ,  Päivitetty 8.6.2018 8:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto