Turun yliopisto mukana kehittämässä digitaalisia käyttäjäpalveluita kiinteistö- ja toimitilasektorille
​Havainnekuva Medisiina D- uudisrakennuksen aulatiloista. Kuva: Schauman Arkkitehdit Oy

​Helvar, Lassila & Tikanoja, Sodexo ja Tieto johtavat projektin neljää poikkitoimialaista miniekosysteemiä. Niiden sisällä tuotettavat palvelut jakautuvat neljään teemaan: hyvinvointi, ravintolamaailma, tiedolla johdetut käyttäjäpalvelut ja empaattinen rakennus.

Palveluiden kehittämisen lisäksi Virpa-D-hankkeessa tehdään tutkimusta käyttäjäpalveluiden tulevaisuuden tarpeisiin, käyttäjäkokemuksen muotoiluun, liiketoimintamalleihin, datan keräämiseen ja analytiikkaan sekä digitaalisten alustojen arkkitehtuuriin liittyen.

Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat kauppakorkeakoulu ja funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Turun yliopiston osahanketta johtava kauppakorkeakoulu tutkii Virpa-D-projektissa liiketoimintamallien muutosta osana kiinteistö- ja toimitilaliiketoiminnan digitaalista transformaatiota. Projektin keskiössä on tuottaa uusia palveluita kansainvälisille markkinoille. 

‒ Yritys- ja toimialarajat ylittävä palvelutarjonnan integrointi nimenomaan kiinteistön loppukäyttäjän tarpeista lähtien on tapa, jolla alan osaamisesta voi syntyä kansainvälistä liiketoimintaa, toteaa Turun yliopiston osahankkeen johtaja, apulaisprofessori Matti Mäntymäki.

‒ Fyysisen tilan ja digitaalisten palvelujen sulautuminen yhdeksi kokonaisuudeksi tulee muuttamaan kiinteistö- ja toimitilaliiketoiminnan rakenteita ja arvoketjuja. Palvelukonseptien menestystä arvioitaessa todennettavissa oleva, konkreettinen lisäarvo kiinteistön tai toimitilan loppukäyttäjälle on avainasemassa. Jos uusilla palveluilla voidaan osoittaa olevan positiivinen vaikutus esimerkiksi työntekijöiden viihtyvyyteen tai hyvinvointiin, maksajakin jollain aikavälillä todennäköisesti löytyy, Mäntymäki jatkaa.

Uusista teknologioista lisäarvoa ravintola-asiakkaille

Turun yliopisto on hankkeessa mukana myös toukokuussa Medisiina D -uudisrakennukseen avautuvan ruokaelämyskeskuksen kautta, jonka palveluntarjoajana Sodexo toimii. Tulevaisuuden ruokaelämyskeskuksen ja tutkimusravintolan muut toimijat ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun ammattikorkeakoulu ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus tutkii ruokaelämyskeskuksen avulla terveellistä ja elämyksellistä työpaikkaruokailua.

‒ Virpa-D tuo kokonaisuuteen teknologista osaamista. Yhteistyössä projektin teknologiayritysten kanssa pääsemme joustavasti ja ketterästi testaamaan aidossa ravintolaympäristössä, voivatko uudet teknologiat tuottaa lisäarvoa ravintolan asiakkaille tai tutkimukselle, sanoo tulevaisuuden ruokaelämyskeskusta vetävä kehityspäällikkö Mari Norrdal Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta.

Teknologiat voivat liittyä esimerkiksi hävikin seurantaan, ravitsemustiedon jakamiseen sekä moniaistisen asiakaskokemuksen rakentamiseen ja mittaamiseen. Erilaisten innovatiivisten teknologioiden avulla seurataan muun muassa yksilötason ruokavalintoja ja ravitsemusta sekä moniaistisen ravintolaympäristön vaikutusta asiakaskokemukseen.

Virpa-D-projektikokonaisuus kuuluu Business Finlandin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan, jossa rahoitetaan korkeatasoista tutkimusta muun muassa tunteista, uudesta teknologiasta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta. Projektin valmistelijana ja koordinaattorina toimii Jalecon Oy. Rahoittajina ovat Business Finland, mukana olevat yritykset ja tutkimusosapuolet.

TS
Kuva: Schauman Arkkitehdit Oy

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.2.2018 16:30 ,  Päivitetty 12.2.2018 16:37

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto