Turun yliopisto saa Suomen Akatemialta yli 7,6 miljoonaa euroa vahvuuksiensa kehittämiseen

​Suomen Akatemia on tehnyt yliopistojen profiloitumisen vahvistamisen haun rahoituspäätökset.

Rahoituksesta päättänyt kansainvälinen arviointipaneeli kiittää lausunnossaan Turun yliopiston uutta strategiaa 2016–2020.

– Rahoituksen saaminen osoittaa, että yliopisto on onnistunut strategisissa valinnoissaan, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Yliopisto haki ja sai rahoitusta kolmelle tutkimuksen teema-alueelle: biotulevaisuus, digitaaliset tulevaisuudet sekä lääkekehitys ja diagnostiikka. Myönnetty rahoitus on 7 616 000 euroa, ja rahoituskausi 1.4.2016–31.8.2020.

Turun yliopisto menestyi rahoitushaussa suhteessa muihin yliopistoihin erittäin hyvin. Monialayliopistoista yliopiston saama rahoitus on toiseksi suurin.

Yliopiston vahvuudet hyvin esillä, monipuolinen yhteistyö keräsi kiitosta

Yliopiston tutkimus profiloituu uudessa strategiassa kuuden teema-alueen kautta. Arviointipaneeli toteaa teema-alueiden vahvistavan entisestään Turun yliopiston jo olemassa olevia vahvuuksia.

Paneeli kiittää tapaa, jolla tutkimuksen teema-alueet nostavat esiin myös Turun yliopiston kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön muiden yliopistojen ja toisaalta yritysmaailman kanssa. Hakemuksen vahvuuksia olivat myös Turun yliopiston yhteistyö Åbo Akademin kanssa ja Varsinais-Suomen monipuolinen osaamiskeskittymä.

– Rahoitus vahvistaa yliopistomme kärkialoja ja tieteidenvälisen tutkimuksen edistämistä. Erityisesti Digitaaliset tulevaisuudet -teema-alueelle saatu rahoitus tuo yhteen oikeustiedettä, kauppatieteitä, biopankkitoimintaa ja paikkatiedon hyödyntämistä aivan uudella tavalla, Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.

Suominen kertoo rahoituksen myös edistävän yhteistyötä Åbo Akademin ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Biokuvantaminen on yliopistojen yhteinen korkean kansainvälisen tason tutkimusalue.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa on monitieteisiä. Hakuun osallistuneesta 14 yliopistosta 12 sai rahoitusta, ja myönnetyn rahoituksen yhteissumma on 50 miljoonaa euroa.

Kukin yliopisto sai esittää Akatemialle yhden hakemuksen. Rahoituksesta päätettiin kansainvälisen arviointipaneelin antamien lausuntojen pohjalta.

Turun yliopiston strategia 2016–2020: www.utu.fi/strategia

Teksti: Jussi Matikainen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 18.3.2016 9:00 ,  Päivitetty 18.3.2016 9:44

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto