Turun yliopiston asiantuntijoilta eurooppalainen sulautettujen järjestelmien MOOC-kurssi
Informaatioteknologian laitoksella työskentelevän Juha Plosilan ja kahden tohtorikoulutettavan kurssi leviää ympäri Eurooppaa.

​MOOC (Massive Open Online Course) eli massiivinen avoin verkkokurssi on verkon kautta toteutettava opetuskokonaisuus, joka koostuu studiossa nauhoitetuista luennoista sekä niihin liittyvistä kysymyksistä ja arvioinneista.

– Web Connectivity and Security in Embedded Systems -kurssi käsittelee teknologioita, joiden avulla modernit laitteet voidaan liittää yhteen niin sanotuiksi sulautetuiksi järjestelmiksi ja nämä edelleen internettiin, kurssin opettajana toimiva Turun yliopiston yliopistonlehtori ja dosentti Juha Plosila kertoo.

Kurssin aiheina ovat myös säännöt ja standardit, joiden ansiosta laitteet kykenevät kommunikoimaan verkon kautta keskenään sekä älykkäiden verkkojen turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvät asiat.

Kurssi on tarjolla EIT Digitalin verkko-opetuksen kautta euroopanlaajuisessa jakelussa. Sen suorittamisen on laskettu vievän kuusi viikkoa ja vaativan 5 – 7 tuntia opiskelua viikossa. Kurssi on ilmainen osallistujille. Halutessaan osallistujat voivat lunastaa 50 euroa maksavan todistuksen kurssin suorittamisesta.

Plosilan mukaan olennaisin ero perinteiseen verkko-opetukseen on, että massiivinen avoin verkkokurssi on nimensä mukaisesti tarkoitettu todella suurelle opiskelijajoukolle. Tämä asettaa vaatimuksia niin suunnittelulle, sisällölle kuin opetusalustalle.

– Kun yksittäisen luennon tulisi kestää enintään 7–8 minuuttia, joutuu todella miettimään, mihin fokusoida. Suuren opiskelijamäärän takia kurssin tulee edellyttää opettajalta mahdollisimman vähän opetustilanteen aikana tapahtuvaa puuttumista tai ylläpitoa. Se on mahdollista huolellisen suunnittelun, erilaisten oppimista testaavien kysymysten ja opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen avulla, Plosila sanoo.

Opiskelija suorittaa kurssin seuraamalla nauhoitettuja luentoja. Kuvassa näkyy opettajan lisäksi tämän käyttämät kalvot. Opettajan puhe on purettu lauseiksi, joten luennon voi myös halutessaan tulostaa. Omaa oppimistaan voi testata vastaamalla luentoa koskeviin kysymyksiin. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan muodostamaan omia vertaisryhmiään asioiden käsittelemiseksi.
 
Informaatiotekniikan laitoksella Plosilan rinnalla kurssia ovat rakentaneet tohtorikoulutettavat Farhoud Hosseinpour ja Syed Rameez Kakakhel. Kurssin tilaaja, EIT Digital, kouluttaa digitaalisten teknologioiden osaajia tarjoamalla verkko-opetusta maisteri- ja täydennyskoulutuksen yhteydessä. Turun yliopisto on EIT Digitalin kumppani ja Juha Plosila toimii EIT Digitalin maisterikoulun sulautettuja järjestelmiä koskevan opetusohjelman johtajana.

EIT Digitalin mukaan kurssin tilaukseen juuri Plosilalta, Hosseinpourilta ja Kakakhelilta vaikutti se, että Turun yliopistolla on vahvaa osaamista sulautetuista järjestelmistä. Lisäksi yliopisto tarjoaa sulautettuihin järjestelmiin ja esineiden internettiin (IoT) liittyvää korkealaatuista opetusta.


>> Lisätietoa kurssista

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Kuvakaappaus MOOCista

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 5.12.2016 18:00 ,  Päivitetty 5.12.2016 18:12

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto