Turun yliopiston ensimmäinen Intoa!-yrittäjyystekopalkinto Startup!-kurssille
​Startup!-kurssin opettajat Turun yliopistossa projektitutkija Tommi Pukkinen ja erikoistutkija Pekka Stenholm yrittäjyyden aineesta ovat vetäneet kurssia jo monen vuoden ajan. Teon pitchannut Stenholm kiitteli puheenvuorossaan kurssin toteutuksen taustalla olevaa laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

​Lukuvuoden 2015‒2016 yrittäjyysteko on Startup!-kurssi, joka on suunnattu sekä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien että Turun ammattikorkeakoulun ja Humakin opiskelijoille. Kurssilla opiskelijat muodostavat monialaisia startup-tiimejä, luovat uusia yritysideoita ja testaavat niitä käytännössä. Kurssin toteuttaa kauppakorkeakoulun yrittäjyyden oppiaine yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Humakin ja BoostTurun kanssa.

Voittajan valitsi raati, johon kuuluivat Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, TOP-Säätiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Olli-Pekka Saario, Turun yliopiston kehitysjohtaja Riitta Mustonen ja yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.

Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon pääyhteistyökumppani lukuvuonna 2015‒2016 on TOP-Säätiö, joka on koko 30-vuotisen toimintansa ajan tukenut monin tavoin Turun korkeakoulujen tutkimustyötä. Juhlavuoden kunniaksi säätiö halusi löytää erityyppisen näkökulman tukemiseen. Säätiön hallitus päätti myöntää 30 000 euron tuen Turun yliopistolle Intoa! -yrittäjyystekopalkinnon jakamiseen.

‒ Apurahan avulla haluamme tukea yrittäjyyskoulutusta sekä innovatiivisia ja yrittäjämäisiä työtapoja Turun yliopistossa. On äärimmäisen tärkeää, että myös yliopistot ovat yhteiskunnassamme mukana innostamassa tutkijoita ja opiskelijoita yrittäjämäiseen työskentelyyn ja yrittäjyyteen, palkinnon luovuttanut Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario toteaa.

Yhteensä ehdotuksia kilpailuun tuli 33, ja ne edustivat kaikkia Turun yliopiston seitsemää tiedekuntaa.

‒ Se, että ehdotuksia saatiin kaikista tiedekunnista, kertoo siitä, että meillä Turun yliopistossa on jo laajasti yrittäjyyteen ja yrittäjyyskoulutukseen liittyvää toimintaa. Olemme kiitollisia palkinnon pääyhteistyökumppani TOP-Säätiölle, jonka tuen avulla voimme edelleen edistää yrittäjyyttä Turun yliopistossa uuden strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on muun muassa, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää yrittäjyyteen liittyviä opintoja tutkintoonsa, sanoo rehtori Kalervo Väänänen.

Yrittäjyystekopalkinto on osa Turun yliopiston yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä, monipuolistaa ja lisätä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja.

Palkittu taho voi käyttää palkintosumman toimintaan, jolla edelleen edistetään yrittäjämäistä asennetta, ajattelua ja toimintaa Turun yliopistossa. Turun yliopisto jatkaa palkinnon jakamista lukuvuosittain. Palkinnonjakotilaisuudessa julkistettiin myös ensi lukuvuoden pääyhteistyökumppani, joka on Turun Seudun Osuuspankki.

Startup!-kurssilla syntyy poikkitieteellisiä opiskelijastartuppeja

Ensimmäisen Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon voittaneella Startup!-kurssilla opiskelijat muodostavat monialaisia startup-tiimejä, luovat uusia yritysideoita ja testaavat niitä käytännössä. Kurssi edistää yrittäjämäistä asennetta ja ajattelua sekä harjoittaa työelämätaitoja kuten viestintää ja projektinhallintaa. Opiskelijat oppivat soveltamaan ja hyödyntämään osaamistaan käytännössä ja hahmottamaan omia taitojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan.

Kurssi on osa valtakunnallista NY Startup -ohjelmaa, joka vuosittain huipentuu ympäri Suomea perustettujen opiskelijastartuppien väliseen kansalliseen finaaliin, jonka turkulainen tiimi on voittanut jokaisena vuonna. Kurssilla perustetuista startupeista vuosittain 2‒3 tiimiä jatkaa uutena yrityksenä. Turussa menetyksekäs tapa toteuttaa kurssi aidosti poikkitieteellisenä yhteistyössä eri toimijoiden välillä tunnetaankin kansallisesti jo ”Turun mallina”.

Raati painotti voittajan valinnassa sitä, että kyseessä on monen eri toimijan välinen yhteistyöhanke, joka on monialainen ja laajasti koko Turun yliopistoa koskettava, minkä lisäksi se on skaalattavissa tiedekuntiin. Raadin perusteluissa todetaan myös, että Startup!-kurssilla on selvää yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja sen näytöt yrittäjämäisyyden kehittymisessä ja uusien yritysten perustamisessa ovat konkreettiset ja merkittävät.

Ennen voittajan selviämistä palkintojenjakotilaisuudessa kuultiin raadin valitsemien parhaan viiden ehdotuksen pitchaukset omasta toiminnastaan. Startup!-kurssin lisäksi viiden parhaan joukkoon kuuluvat Aistila-palvelukokonaisuus (Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus), monikielinen käännöstyöpaja -kurssi (kieli- ja käännöstieteiden laitos), yrityskehittämö Bastu (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) sekä Ravattulan Ristimäen kaivaushanke (arkeologia).


Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon TOP 5 -ehdokkaat esittäytyivät yleisölle ja raadille yliopiston yrittäjyyspäivänä 2.5.2016.

Teksti: Taru Suhonen
Kuvat: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.5.2016 15:00 ,  Päivitetty 13.5.2016 14:04

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto