Turun yliopiston ja sairaanhoitopiirin laboratoriot yhdistyvät
​Toimitusjohtaja Hanna Mäkäräinen ja rehtori Kalervo Väänänen allekirjoittivat sopimuksen yhdistymisestä 19.12.

​Laboratorioiden yhdistyminen vahvistaa osaamista molemmissa organisaatioissa ja tukee uusien asiakkuuksien luomista esimerkiksi Länsirannikko-strategian mukaisella erityisvastuualueella. Yhteinen organisaatio tulee helpottamaan myös tilojen käyttöä ja tilakustannusten hallintaa erityisesti kun yhdessä suunnitellaan keväällä 2018 valmistuvia uusia tiloja.

– Laboratorioiden yhdistymisen myötä pystytään turvaamaan paremmin alan työpaikkojen säilyminen. Utulabin palvelutoiminnan siirtyessä liikelaitokseen muodostamme yhdessä TyksLabin mikrobiologian kanssa uuden seitsemännen palvelualueen, jonka nimi on Tyks Mikrobiologia ja genetiikka, Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimitusjohtaja Hanna Mäkäräinen kertoo. 

Palvelualueen henkilöstömäärä yhdistyessä on 101, joista 74 tulee yliopistolta.

– Yliopiston kannalta yhdistyminen vahvistaa tutkimukselliseen osaamiseen liittyvää palvelun tarjoamista ja turvaa pitkäjänteisen kehittämistyön, rehtori Kalervo Väänänen toteaa.

Osapuolet perustavat yhdessä liikelaitokseen tutkimus- ja tuotekehitysyksikön, jonka toimintaa ohjataan yhteistyössä.

Yhdistymisestä aiheutuvat henkilöstön siirrot tapahtuvat siten, että työntekijät siirtyvät niin sanotusti vanhoina työntekijöinä, ellei heidän kanssaan ole toisin sovittu.  Uutta palvelualuetta tulee johtamaan ylilääkäri Antti Hakanen yhdessä johtoryhmänsä kanssa.

Palvelualueen osaaminen kattaa mikrobiologiaa, immunologiaa, virologiaa ja genetiikkaa. Mikrobiologian ja immunologian vahvuutena ovat erityisesti molekyylibakteriologia sekä hyvin laaja immunologisten tutkimusten tarjonta. Virologian vahvuutena ovat modernien menetelmien käyttö infektiosairauksien diagnostiikassa, molekyylivirologia sekä kyky tarjota tutkimuksia erityisen nopeasti. Genetiikan vahvuutena ovat juuri tehty toiminnan uudelleenjärjestely, tehostus sekä akkreditointi ja hyvin laaja tutkimusten tarjonta.

– Ensi vuoden tavoitteita ovat toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja budjetin pitäminen tasapainossa, Mäkäräinen sanoo. 

Kolmen vuoden tähtäyksellä tavoitteina ovat toimintaprosessien uudelleenjärjestelyt sekä siirtyminen uusiin yhteisiin toimitiloihin. Viisi vuotta ja siitä eteenpäin tavoitteet ovat edelleen korkealla: kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu kliinisen mikrobiologian ja genetiikan diagnostiikka- ja tutkimuskeskus.

TK
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 19.12.2014 10:25 ,  Päivitetty 19.12.2014 10:32

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto