Turun yliopiston koordinoimat korkeakoulutuksen kehittämishankkeet saivat 4 miljoonaa
​Turun yliopisto on panostanut yliopistopedagogiikan kehittämiseen, ja nyt se sai rahoituksen koordinoimalleen yliopistopedagogiikan kehittämishankkeelle, jossa on mukana kaikkiaan 13 korkeakoulua. Toisen rahoitetun hankkeen aikana luodaan liiketoimintaosaamisen verkko-opetuskokonaisuus.

​Ministeriö myönsi korkeakouluille yhteensä 25 miljoonaa euroa erityisavustuksen korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin. Rahoituksella ministeriö pyrkii parantamaan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä sekä edistämään koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta. Lähtökohtana on ollut myös, että hankkeet lisäävät korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja niiden tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö kiittää erityisesti ministeriön hakemuksiin suhteutettua rahanjakotapaa.

– Erityistä ja myönteistä oli se, että vaikka ministeriö karsi hakemuksista pois tietyt osahankkeet,  niille hankkeille, joita halusi tukea, ministeriö myönsi suurin piirtein sen summan, mitä oli haettu. Nyt ei käytetty juustohöylää, jossa olisi nipistetty kaikilta vähän. Tämä mahdollistaa sen, että rahoituksen saaneet hankkeet voidaan toteuttaa täysimittaisina, Pyykkö sanoo.

Molemmat Turun yliopiston koordinoimat hankkeet ovat kolmivuotisia. Pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kolmivuotinen hanke sai 3 005 500 euroa, ja oli suurin yliopistosektorin hankekokonaisuuksista. Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus sai 1 006 400 euroa.

Pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen hankkeessa tuotetaan ja testataan yliopistopedagogiikan verkko-opiskelumateriaalia sekä parannetaan opetushenkilökunnan digitaalisia taitoja. Hankkeella on myös tiivis yhteys yliopistopedagogiikan tutkimukseen. Turun yliopiston koordinoimassa hankkeessa on mukana 10 yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua.

Kauppakorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa tuotetaan liiketoiminnan perusopintojen verkko-opintokokonaisuus. Mukana ovat kaikki kauppatieteellistä opetusta antavat korkeakoulut. Opintokokonaisuus vastaa laaja-alaisesti korkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää osaamistaan liiketoimintaosaamisen opinnoilla, jotka tarjoavat kokonaiskuvan yritystoiminnasta, tukevat yrittäjyyttä ja kehittävät työelämävalmiuksia.

– Rahanjakopäätöksistä näkyi myös, että ministeriö kannustaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä opetuksen kehittämisessä, Pyykkö sanoo.

>>Lue lisää kauppatieteiden opetusyhteistyöstä

Erja Hyytiäinen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.2.2017 15:55 ,  Päivitetty 3.2.2017 16:13

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto