Turun yliopiston ohjelmistotekniikan ja tekoälyn muuntokoulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin

Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitos järjestää syksystä 2018 alkaen ICT-alan muuntokoulutusta noin 60 opiskelijalle. Koulutusohjelmista valmistuu ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörejä ja filosofian maistereita tekoälyn alalta.

Muuntokoulutusohjelmiin voivat hakea henkilöt, joilla on soveltuva alempi- tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Muuntokoulutus tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin töissä käyville kuin työttömille ja työttömyysuhan alaisille.

– Muuntokoulutusohjelmat soveltuvat hyvin esimerkiksi kaupallisen alan, ICT-alan, automaatioalan, fysiikan, matematiikan tai vastaavien alojen tekniikan tai filosofian kandidaatin, diplomi-insinööri-, maisteri- tai AMK-tutkinnon suorittaneille henkilöille. Myös muut soveltuvat koulutukset sekä riittävä osaaminen voivat mahdollistaa pääsyn koulutusohjelmaan, sanoo tutkijatohtori Anne-Maarit Majanoja tulevaisuuden teknologioiden laitokselta.

ICT-ala on kasvanut Varsinais-Suomen alueella ennennäkemättömällä tavalla ja alalla on pulaa asiantuntijatason työntekijöistä. Turun yliopiston tarjoamien muuntokoulutusten taustalla on selvitys, jossa on kartoitettu alueen yritysten osaamistarpeita sekä avoimia harjoittelu- ja työpaikkoja.

Ohjelmistotekniikan DI-koulutus tarjoaa monipuoliset tiedot eri ohjelmointimenetelmistä, ohjelmistojen suunnittelusta, ohjelmistotuotannon menetelmistä sekä ohjelmistotestauksesta. Keskeisiä teemoja ovat erilaiset ohjelmistojen suoritusalustat, käyttöliittymät ja käytettävyys, ohjelmistoarkkitehtuurit ja ohjelmistojen laatu sekä ketterät kehitysmenetelmät ja projektityöskentely.

Tekoälyn FM-koulutuksessa keskitytään ison ja pienen datan analysointiin ja hyödyntämiseen. Koulutuksen keskeinen tavoite on tukea tiedolla johtamista, josta on muodostunut eräs tärkeimmistä yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tekoälyn pääaineessa keskitytään datan analysoimiseen ja edistykselliseen hyödyntämiseen siten, että datasta saadaan tarkoituksen kannalta paras mahdollinen hyöty.

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tarjoamat ohjelmistotekniikan ja tekoälyn opintokokonaisuudet ovat osa kahdeksan yliopiston verkoston toteuttamaa, OKM:n rahoittamaa muuntokoulutusta.

Haku muuntokoulutukseen tapahtuu keskitetysti Opintopolku.fi-palvelun kautta.

>> Lisätietoja muuntokoulutuksesta

JV

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.4.2018 8:40 ,  Päivitetty 20.4.2018 8:45

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto