Turun yliopisto vastaa sote-uudistuksen osaamis- ja tietotarpeisiin ‒ perustaa monitieteisen sote-alan koulutus- ja tutkimuskeskuksen

​Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tavoitteena on ottaa valtakunnallisesti johtava rooli sote-uudistukseen liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

‒ Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä tulee aidosti monialainen. Tehokkaan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että osapuolet oppivat ymmärtämään toistensa maailmaa, kieltä ja toimintatapoja. Turun yliopistolla on aidosti monitieteisenä yliopistona poikkeuksellisen hyvät edellytykset vastata sosiaali- ja terveysalan uudelleenrakentamisen synnyttämiin haasteisiin, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Monitieteinen keskus yhdistää lääketieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun osaamisen.

‒ Sote-uudistus tuo sisältöä useiden alojen peruskoulutukseen ja luo tarpeen täydennyskoulutukselle. Koko uudistuksen onnistuminen rakentuu osaavan ja motivoituneen henkilöstön varaan, ja heidän ammattitaidostaan meidän on akateemisten sote-toimijoiden kouluttajana pidettävä huoli, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

Koulutukset käynnistyvät syksyllä 2017

Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskus muun muassa järjestää tiedekuntien voimavaroja yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta integroivia monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Jo nyt on valmisteltuna kaksi kurssia, joista toinen on suunniteltu peruskoulutukseen ja toinen täydennyskoulutukseen. Uudessa tarjonnassa hyödynnetään tiedekunnissa aihepiiriin liittyvää koulutusta ja kokemusta.

Esimerkiksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa on pitkään tarjottu sekä oikeustieteellistä että tieteenalojen rajat ylittävää sosiaalioikeuden opetusta kaikilla tutkintoasteilla.

‒ Perusoikeuksien toteutuminen on yksi esimerkki asioista, joista tulevaisuuden sote-asiantuntijat tarvitsevat tietoa, sanoo oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jussi Tapani.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa pilotoitiin jo viime syksynä sote-integraatioon ja moniammatilliseen asiakaslähtöiseen työhön liittyvä kurssi yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa.

‒ Sekä opiskelijat että opettajat olivat hyvin innoissaan pilottikurssista. Sille on luvassa jatkoa ensi syksynä, kertoo yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Hyönä.

Ratkaisuja johtamisen ja talouden haasteisiin

Perustettava keskus edistää myös monitieteistä sote-uudistuksen tutkimusta. Tarkoitus on muun muassa dokumentoida uudistusta sekä luoda mittareita uudistuksen onnistumisen analysoimiseen ja arvoimiseen sen edetessä.
Uudistus nostaa sosiaali- ja terveydenhuoltotyön keskiöön esimerkiksi merkittäviä johtamiseen ja talouteen sekä tietojärjestelmiin liittyviä kysymyksiä.

‒ Haluamme tarjota näihin teemoihin liittyvää laaja-alaista osaamistamme sotea koskevien tutkimuskysymysten ja osaamistarpeiden ratkaisemiseen. Keskeisimpiä teemoja ovat tiedolla johtaminen ja faktaperusteinen päätöksenteko, jotka tyypillisesti aiheuttavat sote-sektorilla monia haasteita, sanoo kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Teemat ovat jo olleet esillä esimerkiksi kauppakorkeakoulun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisessä hankkeessa, jossa kehitettiin suositukset ja askelmerkit alueellisen sote-tietojohtamisen tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi.

Perustettava sote-keskus liittyy tiiviisti Terveyskampus Turku -yhteistyöhön, jossa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Terveyskampus Turku on lääketieteen ja terveysalan moniammatillinen koulutuskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.

Taru Suhonen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 16.5.2017 14:10 ,  Päivitetty 15.9.2017 14:53

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto