Turun yliopiston uusi hanke vahvistaa perusopetuksen digivalmiuksia

​Tapahtuman tarkoituksena oli tutustuttaa osallistujat ohjelmoinnin alkeisiin koodauspisteissä, joissa juniorit pistäytyvät opettelemassa eri aihealueiden alkeita. Pisteisiin oli suunniteltu esteratoja, joiden läpi juniorkoodareiden tuli ohjelmoinnin avulla selviytyä. Tapahtumaan osallistui viitisentoista 9–12-vuotiasta lasta.

– Koodaustapahtumassa tutustuttiin ohjelmoinnin perusrakenteisiin Turtle Roy -ohjelman avulla. Niin juniorien kuin heidän assistentteinaan toimineiden vanhempiensakin innostus ylitti kaikki odotukset, ja osan kanssa jatkettiin vähän yliajallekin, suunnittelija Meri-Tuulia Kaarakainen koulutussosiologian tutkimuskeskuksesta kertoo.

Konkreettista tietoturva- ja ohjelmointioppia opettajille

DigiKick-hankkeen tavoitteena on tarjota laadukasta tutkimusperustaista täydennyskoulutusta perusopetuksen henkilöstölle.

– Koulutussisällöt kattavat uusien opetussuunnitelmien myötä ajankohtaiset tiedonhallinta-, tietoturva- ja ohjelmointitaidot, Kaarakainen kertoo.

Hankkeessa hyödynnetään uudenlaista yhteistyökoulutusmallia, jossa elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja yliopiston yhteistyönä tuotetaan motivoivaa ja käytännön läheistä koulutusta. Opetushallituksen rahoittaman hankkeen toteuttavat koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE, tamperelaisen ohjelmistotalo Geniem Oy sekä Varsinais-Suomen tekniset opettajat ry.

Perusopetuksen opettajille suunnattu TietoTaidot-verkkokurssi perehdyttää tiedonhakuun ohjauksen näkökulmasta. Tietoturvaosuudessa paneudutaan henkilöiden, laitteiden ja ohjelmistojen tietoturvaan erityisesti mobiiliteknologioiden ja sosiaalisen median näkökulmista. Sisältö on tuotettu Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja yritysmaailman informaatiotutkimuksen, tietojenkäsittelytieteen, ohjelmistosuunnittelun, tietoturva-alan ja kasvatustieteen ammattilaisten yhteistyönä.

Erityisesti alakoulujen luokanopettajille suunnatut Alakoulun opettajien koodikoulu sekä Robotiikka ja ohjelmointi -kurssit koostuvat lähiopetuksesta, omasta ohjelmointitunnin ohjauskokeilusta sekä verkkotyöskentelystä. Geniem Oy:n ohjelmointityön ammattilaisten ja Varsinais-Suomen teknisten opettajien vetämille lähipäiville osallistuvat opettajat tutustuvat ohjelmoinnin opetukseen kurssista riippuen joko koodikoulukonseptin tai robottiohjelmoinnin kautta. Lähijakson jälkeen osallistujat vetävät ohjelmointitunnin oppilailleen ja vähintään yhdelle kollegalleen; näin opittu viedään käytäntöön ja levitetään osaamista organisaatioissa. Ohjauskokeilut dokumentoidaan hankkeen verkkoympäristöön, joka resursseineen ja verkkotutoreineen kulkee opettajien rinnalla koko lukukauden mahdollistaen tuen ja kokemusten jakamisen.

Tutustu aiheeseen tarkemmin:

>> juniorKoodari-tapahtuman verkkosivut
>> DigiKick-hankkeen verkkosivut

DigiKick-hankkeen toteuttavat Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE, ohjelmistotalo Geniem Oy sekä Varsinais-Suomen tekniset opettajat ry.

 

JM
Kuva: Jouni Haltta

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 16.5.2016 13:25 ,  Päivitetty 16.5.2016 15:18

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto