Turun yliopistoon kaksi uutta akatemiaprofessoria ja kaksi FiDiPro-professoria

​Turun yliopisto pärjäsi erinomaisesti tämänvuotisessa Akatemian professuurihaussa. Kaikkiaan seitsemästä vuosiksi 2015–2019 myönnetystä akatemiaprofessuurista kaksi myönnettiin Turun yliopistoon.

FiDiPro-professuureja myönnettiin kaikkiaan yhdeksän, joista Turun yliopistoon yksi täyspäiväinen (Tena-Sempere) ja yksi jaettu (Adkins) Tampereen yliopiston kanssa.

Akatemiaprofessoreiden tutkimuskohteina syöpäsolujen tarttumismekanismit ja sukupuolen vaikutus rikosoikeudessa

Akatemiaprofessuurin tarkoituksena on mahdollistaa kansainvälisen tason huippututkijalle täysipäiväinen tutkimustyö.

Molekulaarisen solubiologian professori Johanna Ivaska tutkii syövän etäpesäkkeiden syntymiseen liittyviä muutoksia soluissa.

Integriinit ovat tärkeimpiä ihmisen soluntarttumisreseptoreja, jotka säätelevät solujen jakautumista ja liikkumista kudoksessa. Tarttumisominaisuuksien muutokset ovat keskeinen tekijä syövän etäpesäkkeiden synnyssä.  Ivaskan tutkimuksen tavoitteena on saada perustavanlaatuisesti uudenlainen käsitys integriinien toiminnasta syöpäsoluissa ja tuottaa kuvaus integriinireseptorien toiminnasta ja viestintäketjuista.

Prosessioikeuden professori Johanna Niemelle myönnetty Minna Canth -akatemiaprofessuuri on suunnattu tasa-arvon ja sukupuolen tutkimukseen.

Niemi yhdistää tutkimuksessaan oikeustieteen metodologisten kysymysten pohdinnan työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiin, kriminaalipolitiikkaan ja rikosten tutkintaan. Hän tutkii, miten muutos käsityksissä sukupuolesta näkyy oikeudessa ja sen tutkimuksessa ja miten sukupuoli on mukana perinteisesti miesvaltaisella rikostutkinnan alalla.

FiDiPro-professorit rakentavat kansainvälistä yhteistyötä

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka antaa mahdollisuuden palkata Suomeen kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita. Tavoitteena on tieteellistä ja teknologista osaamista kehittävä pitkäaikainen tutkimusyhteistyö.

Turun yliopistoon FiDiPro-professoriksi valittu Espanjalainen Manuel Tena-Sempere tutkii sekä energia-aineenvaihduntaa että lisääntymiskyvyn kehityksen säätelyä, jotka liittyvät tiiviisti yhteen lisääntymisterveyden häiriöiden tutkimuksessa. Hän on kummallakin osa-alueella saavuttanut merkittäviä tieteellisiä virstanpylväitä, jotka ovat vieneet alan kansainvälistä tutkimusta eteenpäin.

Turun ja Tampereen yliopistojen yhteinen FiDiPro-professori, australialainen Lisa Adkins, on kansainvälisesti arvostettu sosiologi, joka yhdistää tutkimuksessaan omaperäisellä tavalla yhteiskuntatieteen teorioita, feminististä tutkimusteoriaa ja taloustieteitä. Hän on viime aikoina tutkinut erityisesti finanssikriisiä ja työttömyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä.

Turun yliopistossa on yhteensä kahdeksan akatemiaprofessoria ja seitsemän FiDiPro-professoria.

>> Turun yliopiston akatemia- ja FiDiPro-professorit

Aiheeseen liittyen:

>> Turun yliopistoon uusia akatemiahankkeita, -tutkijoita ja tutkijatohtoreita


Tuomas Koivula
Kuvat: Turun yliopisto

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.6.2014 9:25 ,  Päivitetty 13.6.2014 9:52

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto