Turun yliopistoon kaksi uutta akatemiaprofessoria
​​Akatemiaprofessoriksi valittu Riitta Lahesmaa on Turun Biotekniikan Keskuksen johtaja ja vetää Turussa tutkimusryhmää, joka on osa Suomen Akatemian molekulaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikköä.

​Suomen Akatemia on valinnut kaikkiaan kahdeksan uutta akatemiaprofessoria. Professuureista kaksi sijoittuu Turun yliopistoon. Akatemiaprofessuurin tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittelijalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Professuurin odotetaan edistävän alansa tutkimusta merkittävästi ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä.

Riitta Lahesmaa tutkii T-solujen kehitystä ja toimintaa. T-solut vastaavat elimistön immuunipuolustuksesta taudinaiheuttajia ja syöpää vastaan. Hän selvittää, mitkä mekanismit ohjaavat ihmisen T-solujen erilaistumista ja miksi tämän prosessin häiriintyminen voi johtaa sairauksiin. Tutkimuksessa hyödynnetään koko perimän laajuisia analyysimetodeja, uusimpia laskennallisia tiedonlouhintamenetelmiä ja potilasnäytteistä koostuvia biopankkeja. Tulosten toivotaan lisäävän ymmärrystä immuunisairauksien syntymekanismeista ja auttavan parempien diagnoosi- ja hoitokeinojen kehittämisessä. 

Virpi Lummaa tutkii luonnonvalintaa nykyihmisyhteisöissä. Hän selvittää, miten moderni ympäristö vaikuttaa ihmisen evoluutioon tai miten syntyvyyden ja kuolleisuuden nopeat muutokset vaikuttavat valintaan. Lähteinään Lummaa käyttää suomalaisista kirkonkirjoista yli 350 vuoden eli yli 12 sukupolven ajalta kerättyä väestötieteellistä aineistoa osoittaakseen, miten valinta on muuttunut yhteiskunnan modernisoituessa. Lummaa toimii tällä hetkellä brittiläisen Sheffieldin yliopiston evoluutiobiologian apulaisprofessorina, mutta siirtyy akatemiaprofessoriksi Turun yliopistoon.

 

JM
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.5.2015 9:00 ,  Päivitetty 28.5.2015 9:16

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto