Turun yliopistossa käynnistyy uusi, monitieteinen sosiaali- ja terveydenhuollon opetus

Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää osaamista, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mutta osaa myös käyttää hyväkseen mahdollisuudet, joita tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä edellyttää monialaista koulutusta, joka perustuu työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin.   

Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus tarjoaa Turun yliopiston opiskelijoille, sekä avoimen yliopiston kautta kaikille kiinnostuneille, mahdollisuuden vahvistaa muutoksessa olevan sote-kentän edellyttämää osaamista.

Opintokokonaisuus on 25 opintopisteteen laajuinen ja siihen kuuluu seitsemän opintojaksoa, jotka on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien kesken. Kokonaisuutta suorittamaan mahtuu 150 opiskelijaa.

Koulutuksen toteutukseen osallistuu asiantuntijoita laajasti työelämän eri toimialoilta. Kokonaisuuden ensimmäinen osa käsittelee sote-uudistuksen lähtökohtia ja tavoitteita. Muiden opintojaksojen teemoja ovat muun muassa työelämätaidot ja palvelukulttuuri, monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi, liiketoimintaosaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen organisointi sekä digitalisaatio ja monialainen yhteistyö. Vastaavaa sote-opintokokonaisuutta ei ole tarjolla muissa yliopistoissa.

Opintojen suosio yllätti

Opintokokonaisuus käynnistyy lokakuun alussa Johdatus uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon -opintojaksolla. Se on herättänyt opiskelijoiden keskuudessa suurta kiinnostusta. Sote-akatemian koulutusasiantuntija Jussi Lehtonen kertoo, että opiskelijakiintiöt ylittyivät nopeasti.
 
– On ilahduttavaa, että kiinnostusta on löytynyt kaikista tiedekunnista. Opiskelijat ovat selvästi huomanneet, että sote koskettaa meistä jokaista, Lehtonen iloitsee.
 
Ensimmäisellä opintojaksolla keskitytään sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen syihin ja seurauksiin eri toimijoiden näkökulmista. Parhaat asiantuntijat niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta saapuvat pitämään vierailuluentoja. 
 
– Mukana on muun muassa maakuntajohtaja Kari Häkämies, joka kertoo länsirannikon sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä sekä alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka käsittelee kansallisen ohjauksen merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa. Yksityisen ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia ja haasteita avaavat Terveystalon liiketoimintajohtaja Laura Räty sekä Sydänliiton toiminnanjohtaja Tuija Brax, Lehtonen listaa.

Sote-opinnot ovat osa yliopiston koulutustarjontaa jatkossakin

Monialaisen koulutuksen kehittäminen ei ole projekti, vaan osa yliopiston strategiaan perustuvaa toimintaa.
 
– Olemme määrätietoisesti lähteneet kehittämään yhteistyötä yliopiston sisällä vastataksemme paremmin työelämän tarpeisiin. Sote-opinnot ovat hyvä esimerkki tämän työn tuloksista, toteaa Sote-akatemian johtoryhmän puheenjohtaja, dekaani Pentti Huovinen.
 
Opintokokonaisuus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2019. Jatkossa vapaasti valittavien opintojen osuutta lisätään. Tarkoituksena on myös laajentaa etäopiskelun mahdollisuuksia vähentämällä aikaan ja paikkaan sidottujen opintojen määrää.
 
– Näin opinnot ovat mahdollisia avoimen yliopiston kautta entistä laajemmalle osallistujajoukolle, toteaa Lehtonen.
 
Opetusohjelma löytyy Sote-akatemian verkkosivulta
 
Sote-akatemian www-sivut www.utu.fi/sote
 
 

Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 4.10.2018 8:35 ,  Päivitetty 16.10.2018 9:20

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto