Turun yliopistosta valmistuneet tohtorit tyytyväisiä uranäkymiinsä

​Kysely toteutettiin syksyllä 2015, ja siihen vastasi 1 604 tohtoria eli 48 prosenttia tohtorintutkinnon suorittaneista. Mukana kyselyssä olivat lähes kaikki suomalaiset yliopistot.

Keskiviikkona 1.6. julkistetun seurannan mukaan Turun yliopistosta tohtoreiksi valmistuneista 92 prosenttia arvioi olevansa kokonaan tai osittain tavoitteidensa mukaisella työuralla. Osuus on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi.

Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö on erityisen tyytyväinen juuri positiivisista uranäkymistä kertovaan tulokseen.

‒ Turun yliopistossa tohtorikoulutettavien ja nuorten tutkijoiden työelämävalmiuksiin ja urasuunnitteluun panostetaan systemaattisesti. Tavoitteenamme on, että tohtorikoulutettavat alkaisivat jo väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa miettiä omaa tulevaisuuttaan joko tohtorina yliopistolla tai asiantuntijatehtävissä muualla. Nuoret tutkijat -hankkeemme tavoitteena on tukea asiantuntijuuden kasvamista ja edistää työllistymistä.

Nuoret tutkijat -hankkeessa tarjotaan muun muassa erilaisia kursseja ja mentorointia tohtorikoulutettaville sekä heidän ohjaajilleen. Hankkeen tarjonta on avointa kaikille, ja toiminta on englanninkielistä. Tarjonta on suunnattu kaikille varhaisvaiheen tutkijoille riippumatta siitä, ovatko he palvelussuhteessa yliopistoon vai eivät.

Riitta Pyykön mukaan uraseurantatiedoilla on yhä enemmän kysyntää yliopistoissa. Pyykkö kertoo, että uraseurantaa ollaan uudistamassa yliopistojen yhteistyössä.

‒ Yliopistot ovat tietoisempia ja kiinnostuneempia valmistuneiden työllistymisestä. Turun yliopisto painottaa uudessa strategiassaan koulutuksen työelämärelevanssia, ja sen kehittämiseen kerätty palaute ja tilastotieto työllistymisestä ovat tärkeitä työkaluja.

Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta kerättiin nyt viidennen kerran. Aineisto tarjoaa laajan näkymän tohtoreiden työllistymiseen, osaamiseen ja koulutuksen kehittämiseen sekä valtakunnallisesti että yliopistoittain. Tarkempi analyysi Turun yliopiston osalta laaditaan myöhemmin tänä vuonna. Raportti on luettavissa osoitteessa http://www.aarresaari.net/uraseuranta/tohtoreiden_uraseuranta

TS

Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.6.2016 14:50 ,  Päivitetty 1.6.2016 14:55

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto