Turussa järjestettiin neljäs kansallinen geotieteiden kollokvio
​Tapahtuman osallistujat pääsivät tutustumaan lukuisiin postereihin. Postereita tarkastelevat Krister Dalhem (vas.), Karoliina Kehusmaa, Janina Rannikko ja Sami Jokinen.

​Kansallinen geotieteiden kollokvio keräsi turkulaisen geologian kotipaikalle Geotaloon ja sen naapurissa sijaitsevaan perinteikkääseen Knarren-puuauditorioon geotieteistä kiinnostuneen noin 80 hengen joukon. Tilaisuus järjestettiin 14.–15.3.2018.

Tapahtumassa geologian maisterivaiheen opiskelijat pääsivät tutustumaan tieteellisten esitelmien pitämiseen graduposterisessiossa, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa. Perinteisen esitystavan lisäksi graduaan valmistelevat opiskelijat esittelivät postereitaan pitämällä lyhyen suullisen esitelmän, jotka mitattiin lähes sekuntikelloa seuraten. Uusi formaatti sai kiittäviä kommentteja: ”Tällaisia kaikkien esitysten pitäisi olla!”

Tilaisuuden sisältö muodostui yhteensä reilusta 50 suullisesta esityksistä ja posterista, joiden aihepiirit kattoivat geotieteiden kentän laidasta laitaan. Yhden esityksen aiheena oli abstraktikokoelman kanteen päässyt mielikuvituksellinen, mutta kuitenkin todellinen mikrohirviö geomikrobiologisista tutkimuksista.

Kokousta edelsi 13.3.2018 järjestetty akatemiatutkija Jussi Heinosen vetämä luento ja työpaja, jossa paneuduttiin syväkiviä tuottavien magmaattisten systeemien geokemiallisten ja termodynaamisten vuorovaikutusten ymmärtämiseen. 

Tapahtuman päätti temaattinen sessio ”Focus on the Baltic Basin”, jonka esitykset toivat esiin Itämeren tutkimuksen, suojelun ja hyödyntämisen kannalta oleellista geologista taustatietoa. Osallistujat kuulivat Itämeren altaan kehityksestä, sedimentologiasta sekä altaassa olevista ja sinne muun muassa Viron rannikolta rapautumisen kautta kulkeutuvista haitallisista aineista sekä merenpohjan eroosiota estävien vedenalaisten ruohoniittyjen tutkimuksesta ja ennallistamisesta.


Itä-Lapin komatiiteista graduja tekevä kolmikko Helsingin yliopistosta Knarrenin eturivissä: Pieti Haapala (vas.), Henri Höytiä ja Johanna Tepsell.

Teksti: Pietari Skyttä
Kuvat: Mira Tammelin ja Tapani Rämö

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.4.2018 10:55 ,  Päivitetty 6.4.2018 11:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto