Tutkijat paikansivat parkinsonismin alkuperän claustrum-tumakkeeseen

Parkinsonismi on klassinen neurologinen oireyhtymä, jonka keskeisiä tunnusmerkkejä ovat liikkeiden hitaus, jäykkyys ja lepovapina. Parkinsonismi liittyy useimmiten Parkinsonin tautiin, minkä vuoksi sen on ajateltu aiheutuvan mustatumakkeen soluvauriosta ja siitä aiheutuvasta dopamiinivajeesta. 

– Useissa tutkimuksissa mustatumakkeen soluvaurion yhteys kliinisten oireiden vaikeusasteeseen on kuitenkin jäänyt epäselväksi ja vauriot mustatumakkeen ulkopuolella voivat myös aiheuttaa parkinsonismin. Osa parkinsonismisairauksista ei myöskään reagoi tarjolla oleviin hoitomenetelmiin, kuten dopamiinilääkitykseen. Näin ollen parkinsonismin alkuperä on jäänyt aiemmin epäselväksi, Joutsa taustoittaa.

Tutkimuksen aineistona käytettiin vuosina 1988–2017 lääketieteellisessä kirjallisuudessa julkaistuja tapausselostuksia, joissa yksittäinen aivovaurio, esimerkiksi aivoinfarkti, oli aiheuttanut kliinisen parkinsonismin. Tutkijat havaitsivat, että nämä vauriokohdat sijaitsivat ympäri aivoja ja vain 31 prosentissa tapauksista mustatumake oli vaurioitunut. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin tämän jälkeen uutta toiminnalliseen magneettikuvantamiseen (fMRI) perustuvaa tekniikkaa, jonka avulla voidaan määrittää vaurioituneiden aivoalueiden kytkökset muualle aivoihin. 

Tutkijoiden yllätykseksi mustatumake tai sen suorat yhteydet aivojuovioon eivät olleet aineiston aivovaurioita yhdistävä tekijä, vaan 97 prosenttia aivovaurioista oli yhteydessä claustrum-tumakkeeseen. Claustrumin toiminta on ollut mysteeri aivotutkijoille vuosikymmeniä. 

– Claustrum-tumake sijaitsee syvällä aivoissa ja sen on ajateltu toimivan niin sanotusti signaalivälityskeskuksena, johon useat aivoalueet, mukaan lukien mustatumake, kytkeytyvät, Joutsa kertoo. 

Selvittäessään tarkemmin löydöstensä kliinistä merkitystä, tutkijat havaitsivat, että claustrumin yhteydet ennustivat aivoatrofian eli aivojen hermosolujen rappeutumisen esiintymisen eri parkinsonismisairauksissa ja syväaivostimulaation vastetta Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. 

– Tutkimuksen tulokset tuovat merkittävää uutta tietoa, joka kyseenalaistaa aiemmat olettamuksen parkinsonismin alkuperästä aivoissa. Tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää parantamaan nykyisten hoitomenetelmien tehoa ja kehittämään uusia lähestymistapoja nykyhoidoille reagoimattomille parkinsonismisairauksille, Joutsa sanoo. 

Alkuperäisjulkaisu: Joutsa J, Horn A, Hsu J, Fox MD. Localizing parkinsonism based on focal brain lesions. Brain. Julkaistu verkossa 2.7.2018. https://academic.oup.com/brain/article/141/8/2445/5047998 

Julkaisua esittelevä videoabstrakti: https://www.youtube.com/watch?v=gWhMNJ2ASm8Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.7.2018 13:10 ,  Päivitetty 27.7.2018 15:30

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto