Tutkijat: Työttömyys avaa ikkunan laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen
​Lisa Adkins, Katariina Mäkinen ja Mona Mannevuo työskentelevät sosiologiaa, kulttuurintutkimusta, työelämän tutkimusta ja taloustieteitä yhdistävässä Social Science for the C21st -projektissa.

​Social Science for the C21st -projekti tarkastelee työttömien aktivointipolitiikkaa. Fokuksessa ovat Suomessa meneillään olevat eri valtio-, kunta- tai EU-rahoitteiset keinot ja kokeilut, joilla työttömiä aktivoidaan ja kannustetaan ottamaan vastuuta työllistymisestään.

‒ Tutkimme aktivointikeinojen taloudellisia ja affektiivisia ulottuvuuksia: miten eri keinot määrittelevät työn hintaa ja sen saatavuutta sekä miten ne toisaalta vaikuttavat siihen, millaiseksi kokemus työttömyydestä muodostuu, kertoo projektin tutkijatohtori Mona Mannevuo.

Professori Lisa Adkins huomauttaa, että erilaiset työvoimatoimenpiteet itse asiassa asettavat työttömät muusta väestöstä erilliseen yhteiskunnalliseen ja oikeudelliseen asemaan.

‒ Tätä tapahtuu kaikkialla maailmassa, Adkins sanoo.

Tutkimusten mukaan työttömien aktivointiin käytettävät keinot korostavat työttömän roolia itse riskin kantavana yritteliäänä toimijana ja tuottavat halpaa tai ilmaista työvoimaa vapaiden ja joustavien työmarkkinoiden käyttöön.

‒ Yhteiskunnallinen keskustelu työttömyydestä keskittyy tällä hetkellä työttömien ominaisuuksiin: etsivätkö he töitä tarpeeksi, onko heillä riittäviä taitoja. Tällainen keskustelu ohjaa myös poliittista päätöksentekoa, Adkins jatkaa.

Tutkijat korostavat työttömien aktivoinnin olevan osa talouden ja yhteiskunnan välisen suhteen muuttumista. Heidän mukaansa työttömyys olisi tärkeää nähdä aktiivisena muutoksen tilana, ei niinkään työn vastakohtana. Projektissa halutaankin osallistua työn uudelleen määrittelyyn.

– Jos työ onnistutaan määrittelemään uudella tavalla, voidaan työttömyyteenkin löytää uusia ratkaisuja, Adkins sanoo.

Tämän päivän Suomi esimerkki nopeasta muutoksesta

FiDiPro-professorin mukaan Suomi on erittäin hedelmällinen tutkimusympäristö tarkastella aihetta.

‒ Suomessa on historiallisesti ollut vahvempi yhteiskuntasopimus kuin monissa muissa edistyneissä demokratioissa. Se on nyt nopeasti ‒ käytännössä silmiemme edessä projektin ollessa käynnissä ‒ purkautumassa, ja pääsemme todistamaan ja jäljentämään suomalaisen yhteiskunnan muutosta, jossa taloudelliset toimijat ja tehostaminen ovat läsnä sellaisilla elämänalueilla, joille ne perinteisesti eivät ole kuuluneet.

Projekti perustuu suomalaiseen aineistoon, mutta se linkittyy osaksi globaalia infrastruktuuria, jossa esimerkiksi EU, OECD ja maailmanpankki ohjaavat sitä, mitä eri maissa tehdään työttömyydelle.

‒ Työttömyyden ja työn tarkasteleminen on ikkuna isompiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Se auttaa ymmärtämään, miten talouden ja yhteiskunnan suhteet ovat muuttumassa, sanoo projektin toinen tutkijatohtori Katariina Mäkinen.

Projektissa tarkastellaan läheltä suomalaista yhteiskuntaa.

‒ Meille on tärkeää, että tuotamme tutkimukseemme perustuvaa yleistajuista tietoa aiheesta myös suomeksi. Kirjoitamme englanninkielisiä tutkimusartikkeleita, mutta myös suomenkielisen yleistajuisen kirjan aiheesta kiinnostuneille, Mannevuo kertoo.

FiDiPro tuo uutta suomalaiseen tutkimuskenttään

Sosiologiaa, kulttuurintutkimusta, työelämän tutkimusta ja taloustieteitä yhdistävä Social Science for the C21st -projekti alkoi vuonna 2015 ja jatkuu vuoteen 2019 saakka. Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittaman FiDiPro-ohjelman (Finland Distinguished Professor Programme) tavoitteena on vahvistaa suomalaista tieteellistä osaamista, kansainvälistää suomalaista tutkimusjärjestelmää sekä tukea yliopistojen ja tutkimuslaitosten profiloitumista.

‒ FiDiPro-hankkeen perustana on tiimi, joka paitsi tekee tutkimusta, myös organisoi alaan liittyviä tapahtumia, työpajoja ja seminaareja. Ajatuksena on tarjota uusia tieteellisiä avauksia ja saattaa uusia ihmisiä yhteen, Lisa Adkins kertoo.

Mona Mannevuon ja Katariina Mäkisen mukaan FiDiPro-projekti on post doc -vaiheen tutkijalle erinomainen työmahdollisuus.

‒ Tässä pääsee luomaan uusia kontakteja ja kansainvälisiä verkostoja. Erityistä tässä projektissa on myös se, että teemme tutkimuksen tiiminä, emme erillisissä osaprojekteissa, Mannevuo ja Mäkinen kertovat.

Projektin johtaja, Lisa Adkins on Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen FiDiPro-professori vuosina 2015‒2019. Adkins on kansainvälisesti arvostettu sosiologi, joka yhdistää tutkimuksessaan omaperäisellä tavalla yhteiskuntatieteen teorioita, feminististä tutkimusteoriaa ja taloustieteitä. Hän on viime aikoina tutkinut erityisesti talouskriisiä ja työttömyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä. Professuuri on Turun ja Tampereen yliopistojen yhteinen.

Projektin verkkosivut: http://socialscienceforthec21st.com/

Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.3.2016 9:25 ,  Päivitetty 24.3.2016 9:34

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto