Tutkimus mielenterveystaitojen itseopiskelusta käynnistyy Turussa

​Tutkimuksessa selvitetään ohjelman käytön yhteyksiä osallistujien mielenterveyden lukutaitoon eli mielenterveystietoihin, -asenteisiin sekä kykyyn hakea apua mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa Kohti uutta -ohjelman sivustoa käyttävät ensimmäisen vuoden opettaja- ja lääketieteen opiskelijat. Lääketieteellisessä tiedekunnassa ohjelma on sisällytetty tiedekunnan mentorointiohjelmaan.

– Mielenterveystaidot auttavat ihmistä suojautumaan mielenterveyttä kuormittavilta tekijöiltä sekä hakemaan apua varhaisessa vaiheessa. Tällöin ongelmien ratkaiseminen on tehokkainta, toteaa hankkeen vastuuhenkilö, erikoistutkija Marjo Kurki.

Opiskelijat ovat tärkeä kohderyhmä mielenterveystaitojen opetuksessa. Valtaosa mielenterveysongelmista alkaa alle 25-vuotiailla. Opiskeluaikainen itsenäistyminen on tärkeä kehityksellinen siirtymävaihe, jolloin usein myös tukiverkot muotoutuvat uudelleen.

Erityisen kiinnostavaa on selvittää, pystytäänkö mielenterveystaitoja opettamaan netin välityksellä.

– Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kehittää mielenterveysongelmien ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja, joita voidaan tarjota kohdennetusti, joustavasti ja tasa-arvoisesti. Palvelujen käytettävyydestä tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusnäyttöä, Kurki painottaa.

Tutkimusta ja Apex-konsortiota johtaa professori Andre Sourander ja sitä rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. Ohjelma on toteutettu yhteistyössä kanadalaisen Dalhousien yliopiston tutkimusryhmän kanssa, jonka Transitions-opetusmateriaalin käyttöä tutkitaan eri puolilla maailmaa.

JV
Kuva: StockSnap

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.9.2017 14:40 ,  Päivitetty 29.9.2017 12:30

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto