Tutkimusaineistojen avaaminen lisää tieteen läpinäkyvyyttä

​Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Turun yliopistossa kehitetään parhaillaan avoimen tieteen toimintakulttuuria laatimalla toimintatapoja ja linjauksia koskien tutkimusaineistojen julkisuutta sekä tieteellisen julkaisemisen periaatteita ja menetelmiä.

– Sekä kansallisesti että kansainvälisesti pohditaan avoimuutta. On tärkeää olla tässä ajan tasalla ja mieluiten vähän edellä. Avoin julkaiseminen on näkyvä ja juuri nyt paljon keskusteltu teema, mutta tutkimusdatan avoin saatavuus ja sen käytön säännöt ovat yhtälailla merkittävä asia, vararehtori Kalle-Antti Suominen toteaa.

Osana avoimen tieteen käytänteitä yliopistolle luodaan yhteinen datapolitiikka, joka valmistuu helmikuussa 2016. Datapolitiikkaa tukevien palveluiden ja infrastruktuurien valmistelu on jo aloitettu, ja työtä jatketaan vielä linjausten luomisen jälkeenkin.

– Datapolitiikan data viittaa digitaalisiin tutkimusaineistoihin. Dataa voi olla esimerkiksi tutkijan litteroima haastattelu. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki digitalisoitavissa olevat tutkimusaineistot olisivat avoimesti kenen tahansa nähtävissä ja käytettävissä. Eettiset, lainsäädännölliset ja kaupallistamisen liittyvät näkökulmat pitää toki huomioida, tutkimusasiamies Mari Riipinen sanoo.

Avoin data säästää työtä ja avaa tutkimuksen prosessin

Tutkimusaineistojen avaaminen säästää paljon työtä, sillä kaikkien ei tarvitse kerätä samaa aineistoa.

–  Tämä edellyttää, että aineistot on varustettu metadata-tiedoilla eli aineiston sisältämä data on riittävästi ja yhdenmukaisesti kuvailtu, jolloin data on löydettävissä, palvelupäällikkö Jukka Rantasaari sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2014 Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen, joka pyrkii nostamaan Suomen vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Myös tutkimusten rahoittajat suosittavat tai usein jopa edellyttävät tutkimusaineistojen avoimuutta.

Rantasaaren mukaan on huolehdittava, että aineiston avaamisen ja säilyttämisen luvat ovat kunnossa. On myös sovittava yhteiset pelisäännöt aineistoon viittaamiseksi ja linkittämiseksi tutkimustulosten eli julkaisujen yhteyteen.

– Tutkimusaineistojen avaaminen voi olla yksi tapa meritoida tutkijaa. Samalla avataan tieteen tekemisen prosessia ihmisille ja nostetaan tutkimuksen todennettavuutta.

Teksti: Jenni Valta
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.11.2015 15:00 ,  Päivitetty 6.11.2015 15:20

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto