Työnohjauksella ja prosessikonsultoinnilla saadaan vaikuttavia oppimistuloksia työelämän muutoksissa

​Brahea-keskuksen järjestämään koulutukseen on hakeutunut korkeasti koulutettuja, työelämässä meritoituneita asiantuntijoita, joita kiinnostaa koulutuksen tarjoama monitieteinen ja ajantasainen teoreettinen viitekehys, hiottu opiskelukokonaisuus sekä koulutusohjelmasta valmistautuneiden antamat suositukset.

– Koulutettuja ohjaajia on valmistunut jo yli 500. Aikuiskoulutuksen historiassa koulutusohjelman vuosikymmenestä toiseen kestävä menestystarina on ainutlaatuinen, sanoo koulutuspäällikkö Heli Trapp Brahea-keskuksesta.

Elinvoimaisen koulutusohjelman menestystekijänä on ollut jatkuva, pitkäjänteinen tuotekehitystyö opiskelijapalautteen, alan tutkimuksen ja työelämän muutosvaatimuksien pohjalta. Koulutusohjelma on monitieteellinen ja tarjoaa oppimisympäristön, jossa yhdistyvät uusimman asiantuntijuustutkimuksen mukaiset, korkea-asteisen oppimisen mahdollistavat elementit.

– Kunnia-asianamme on kaikki nämä vuodet ollut huolehtia siitä, että opiskelijat ovat valmistuessaan tiedollisesti ja taidollisesti ajan hermolla nykyisessä globaalissa ja teknistyvässä työn ympäristössä, Trapp toteaa.

Työssä tapahtuvat jatkuvat muutokset edellyttävät oppimis- ja muutoskykyisyyttä niin yksilöiltä kuin organisaatioiltakin.

– Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan erilaisilla lyhyillä, muodikkaisiin menetelmiin perustuvilla valmennuksilla. Pysyvämpään oppimistulokseen päästään työnohjauksella ja prosessikonsultaatiolla, jotka ovat kuitenkin käsitteinä monille ohjauspalvelujen ostajille epäselviä, Trapp sanoo.

Brahea-keskuksen määritelmän mukaan työnohjaus on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja dialogista yhteistoimintaa, joka tähtää osaamisen, muutoskykyisyyden, motivaation sekä työssä suoriutumisen lisääntymiseen. Prosessikonsultoinnilla kehitetään yhdessä johdon kanssa organisaation toimintaprosesseja sekä työn tuottavuuden edellytyksiä. Koulutusohjelmasta valmistuneet toimivat työelämässä niin työnohjaajina kuin prosessikonsultteinakin.

– Koulutus on antanut myös osaamista muutos- ja kehittämistyöhön. Tämän osaamispääoman merkitys työelämän kehittämistyössä on kasvamassa, Trapp toteaa.

JV
Kuva: StockSnap

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.9.2017 9:45 ,  Päivitetty 28.9.2017 9:46

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto