Uudelle Turun yliopistosta johdetulle konsortiolle strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus

​Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt rahoituksen 13 tutkimuskonsortiolle kolmessa uudessa ohjelmassa. Ohjelmat ovat nimeltään Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus, Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä ja Kestävän kasvun avaimet.

Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä johtaa konsortiota Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO), joka käsittelee lyhytjänteisyyden ongelmaa ja inhimillisen toiminnan vaikutuksia julkisessa päätöksenteossa ja hallinnossa.

Konsortio kehittää pitkän aikavälin vaikutukset paremmin huomioivia osallistumiskäytäntöjä, joita voidaan soveltaa Suomessa ja muualla. Monitieteiseen hankkeeseen osallistuu tutkijoita Tampereen yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta ja Åbo Akademista. Hankkeen vuorovaikutusvastaava on professori Henri Vogt Turun yliopistosta. Konsortio kuuluu Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus -ohjelmaan.

Lisäksi viisi Turun yliopiston tutkijaa toimii työpakettien johtajina muiden yliopistojen tai tutkimuslaitosten vetämissä konsortioissa:

  • Markku Jokisipilä, Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -konsortio
  • Jari Kaivo-oja, Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat -konsortio
  • Erno Lehtinen, Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (GrowingMind) -konsortio
  • Tapio Salakoski, Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (GrowingMind) -konsortio
  • Markku Wilenius, Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin (WISE) -konsortio

Strategisen tutkimuksen neuvoston valintapäätökset perustuvat hakemusten yhteiskunnalliseen merkitykseen, vaikuttavuuteen ja tutkimukselliseen laatuun. Näitä tekijöitä arvioitiin asiantuntijapaneeleissa, jotka koostuivat pääasiassa ulkomaisista jäsenistä. Aiehakemuksia kolmeen ohjelmaan oli 93, joista toiselle kierrokselle kutsuttiin 32 hakijakonsortiota. 

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus on myönnetty aiemmin neljälle Turun yliopistosta johdetulle konsortiolle: 

  • Jussi Jauhiainen, Kaupungistuminen, mobiliteetti ja maahanmuutto (2016)
  • Anne Kovalainen, Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -konsortio (2016)
  • Andre Sourander, Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä (2016)
  • Mikko Niemelä: Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana -konsortio (2015).

>> Uutinen Suomen Akatemian sivuilla: Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet uusiin tutkimusohjelmiin (11.9.2017)

>> Kolme Turun yliopiston johtamaa konsortiota strategisen tutkimuksen ohjelmiin (10.5.2016)


TK

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.9.2017 19:20 ,  Päivitetty 11.9.2017 19:32

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto