Uusi raskausajan päiväkirja raivaa vauvalle tilaa vanhemman mieleen

​Vanhemman ja lapsen varhaiseen suhteeseen liittyvät ongelmat syntyvät usein jo raskausaikana. Siksi on tärkeää kehittää neuvolajärjestelmään sopivia tukimuotoja, joita tarjotaan perheille jo raskausaikana.

– Raskausaika on vaihe, joka sisältää poikkeuksellisen suuria mahdollisuuksia muutoksiin vanhempien arvoissa, asenteissa ja elämäntavoissa, toteaa Marjukka Pajulo, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja varhaislapsuuden psykiatrian dosentti Turun yliopistosta.

Raskausajan päiväkirja pyrkii lisäämään vanhempien uteliaisuutta ja kiinnostusta vauvan kehitystä ja kehittyvää persoonaa kohtaan sekä motivoimaan vanhempia huolehtimaan omasta ja vauvan hyvinvoinnista.

– Päiväkirja keskittyy vanhempien raskaudenaikaisiin ajatuksiin ja tunteisiin, joilla tiedetään olevan suuri merkitys syntymänjälkeiselle vuorovaikutukselle ja lapsen kehitykselle, sanoo projektipäällikkö Malin von Koskull Folkhälsanista.

Päiväkirja sopii kaikenlaisille perheille

Päiväkirjassa jokaiselle raskausviikolle on varattu oma aukeama, jossa on viimeisintä tietoa sikiön kehityksestä ja äidissä tapahtuvista fysiologisista ja psykologisista muutoksista. Mukana on käytännöllisiä vinkkejä hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi päiväkirjassa on kysymyksiä vanhempien omista havainnoista vauvaan tai vanhemmaksi tuloon liittyen.

– Keskeisintä kirjassa ei ole tiedon ja neuvojen jakaminen, vaan tavoitteena on eri tavoilla rohkaista vanhempia pohtimaan vauvan kuulumisia sekä omia ja puolison ajatuksia, Pajulo sanoo.

Päiväkirja on laadittu kaikenlaisille perheille, ja perheet voivat käyttää sitä valitsemallaan tavalla. Kirja on suunniteltu paitsi odottavaa äitiä myös isää, isovanhempia ja muita vauvalle tärkeitä aikuisia ajatellen. Tavoitteena on tukea parisuhdetta ja jaetun vanhemmuuden kokemusta sekä kunnioittaa perheiden monimuotoisuutta.

– Äiti tai perhe voi halutessaan nostaa esiin myös äitiysneuvolassa mietteitä, joita päiväkirja on herättänyt, von Koskull toteaa.

Verkkoversio on kaikkien saatavilla

Kirjan verkkoversio on kaikkien saatavilla ilmaiseksi suomeksi ja ruotsiksi, ja linkki löytyy äitiysneuvolan Meille tulee vauva-oppaasta. Painetun version toimivuutta on testattu vuoden 2015 aikana.

– Muokkaamme vielä päiväkirjan sähköistä versiota monipuolisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Lisäksi kirjaan sisällytetään interaktiiviseen käyttöön soveltuva osio. Tämän työvälineen tarkoitus ei kuitenkaan ole suunnata perhettä ulospäin, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, vaan tukea ajatusten keskittämistä vauvaan, omaan kokemukseen ja läheisten näkökulmaan, Pajulo kertoo.

Koska kirja on kehitetty nostamaan lapsen näkökulmaa vanhempien mieleen jo raskausaikana ja väestötasolla, sillä ajatellaan olevan merkittävä perheiden ongelmia ennaltaehkäisevä vaikutus. Päiväkirjan valmisteluun on osallistunut eri alojen lääkäreitä, tutkijoita ja kliinikoita Turun yliopistosta, Folkhälsans förbund’ista, Tyksistä ja THL:stä. Kehittämistyötä ovat rahoittaneet Sosiaali-ja terveysministeriö, Suomen Akatemia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

JV
Kuva: PublicDomainPictures

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.2.2016 9:15 ,  Päivitetty 2.3.2016 10:49

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto