Uusi tutkimushanke yhdistää tutkimustiedon tuottajat ja hyödyntäjät liikennekäytävien kehittämisessä
Hankkeen aloituskokous järjestettiin 7.‒8.5.2018 Brysselissä Varsinais-Suomen liiton toimistolla. Kuvassa vasemmalta lähtien: Liis Vahter, Dino Keljalic, Nicolas Balcom Raleigh, Pekko Lindblom, Nicolas Rossignol, Siiri Silm, Jukka Heikkonen, Antti Vasanen, Helka Kalliomäki, Laurent Frideres ja Ira Ahokas.

​Hanke yhdistää tutkijat ja alueelliset toimijat alusta alkaen tutkimuksen hyödynnettävyyden parantamiseksi. Potentials of big data for integrated territorial policy development in the European growth corridors (Big data & EGC) -hankkeen tavoitteena on edistää massadatan hyödyntämistä alueellisessa suunnittelussa ja kehittämisessä, erityisesti kaupunkien ja valtioiden välisten liikennekäytävien kehittämisessä. Hanke on osa EU-rahoitteista European Territorial Observatory Network (ESPON) -tutkimusohjelmaa.

‒ Käytävien kehittäminen on nojannut pitkään hallinnollisiin aluerajauksiin perustuvaan tilastotietoon, minkä kautta ei kuitenkaan päästä kiinni jatkuvasti lisääntyvään alueiden väliseen vuorovaikutukseen. Aluekehittämisen ja -suunnittelun parissa eri hallinnon tasoilla toimivilla on konkreettinen tarve ymmärtää massadataan liittyviä mahdollisuuksia sekä lisätä osaamistaan datan hyödyntämisen suhteen. Tutkimuksellisesti on puolestaan tärkeää tarkastella uusiin aineistoihin ja niiden analysointiin liittyviä mahdollisuuksia ja rajoitteita, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja Helka Kalliomäki kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research -yksiköstä.

Monitieteiseen hankkeeseen osallistuu Turun yliopistosta tutkijoita myös tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja tulevaisuuden teknologioiden laitokselta. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä Tartun yliopiston Mobility Lab -tutkimusryhmän kanssa.

Tiedon hyödyntämisen osalta hankkeen veturina toimii Varsinais-Suomen liitto, jonka lisäksi sidosryhminä ovat mukana Örebron maakunta Ruotsista sekä talousministeriö Virosta (Ministry of Economic Affairs and Communications). Lisäksi ESPON-ohjelman asiantuntijat osallistuvat säännöllisesti hankkeen tapaamisiin ohjelman tavoitteiden edistämiseksi.

Tiivis yhteistyö lisää tutkimuksen vaikuttavuutta

ESPON-tutkimusohjelma on toiminut vuodesta 2002, ja sen tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. Ohjelman avulla tuotetaan uutta vertailukelpoista tietoa alueellisen kehityksen tilasta sekä tuetaan tiedon siirtymistä ja vertaisilta oppimista eurooppalaisten alueiden välillä.

Toimijoiden verkottumista pyritään edistämään erilaisten verkostoyhteistyön muotojen kuten säännöllisten tapaamisten kautta. Erityisenä hankemuotona soveltavien temaattisten hankkeiden lisäksi ovat ns. Targeted analysis -hankkeet, joissa alueelliset toimijat ehdottavat haun aihetta ohjelman ohjausryhmälle omista tarpeistaan käsin.

‒ Alueellisista tarpeista määritetty tutkimusongelma sekä sidosryhmien läheinen yhteistyö tutkimusryhmän kanssa edustavat myös massadatan hyödyntämistä tutkivassa hankkeessa uudenlaista tutkimuksen vaikuttavuuteen ja yhteiskunnalliseen relevanssiin tähtäävää yhteistyötä.Yksikkömme tavoitteena on edistää nimenomaan tämän tyylistä yhtä aikaa tieteellisesti korkeatasoista ja tiedon käyttäjien tarpeet huomioivaa tutkimusta, kertoo Helka Kalliomäki.

TS
Kuva: Martti von Wright

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.6.2018 12:50 ,  Päivitetty 15.6.2018 16:17

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto