Tutkimus tuottaa uutta tietoa korkeakouluopintojen nopeuttamisesta ja perusopetuksen digitalisaatiosta

​Ensimmäisessä hankkeessa RUSE tutkii muutoksia korkeakoulutukseen hakeutumisessa ja koulutukseen pääsemisessä vuosina 2010–2016. ETLA puolestaan selvittää valmennuskursseille osallistumista ja valmennuskurssien vaikutusta koulutuspaikan saamiseen. Hanke on RUSEn koordinoima ja sille on myönnetty 200 000 euron rahoitus.

RUSE selvittää muun muassa ensimmäistä kertaa korkeakouluopintoihin hakevien koulutukseen pääsyä. Hankkeessa analysoidaan myös opintojen nopeuttamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Valmistuessaan tutkimus tuottaa arvokasta tietoa muun muassa opiskelijavalinnan kehittämisestä: ovatko kansallisen tason opiskelijavalintojen uudistukset ja opintojen vauhdittamispyrkimykset onnistuneet tavoitteissaan? ETLA analysoi etenkin valmennuskurssien osuutta sisäänpääsyssä: minkälainen joukko valmennuskursseille osallistuvat ovat, miksi kursseille osallistutaan – tai ei osallistuta – ja mikä on valmennuskurssin käymisen vaikutus koulutuspaikan saamiseen. Toukokuussa alkava hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Perusopetuksen digitalisaatioon haetaan yhteisiä suuntaviivoja

Toisessa hankkeessa RUSE keskittyy yhdessä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa tutkimaan digitaalista oppimista ja opettamista sekä oppimateriaalien käyttöä perusopetusta antavissa kouluissa.

Sähköisten oppimismateriaalien käyttö suomalaisessa perusopetuksessa on kasvussa, mutta digitalisaation kehittäminen on toistaiseksi jäänyt varsin koulukohtaiseksi. Hankkeen tavoitteena on osaltaan valmistella yhtenäistä tietopohjaa koulujen digitalisaatiota koskevan tutkimus- ja kehittämistyön tarpeisiin.

Tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa perusasteen opetuksen ja oppimateriaalien digitalisoitumisesta sekä digitaitojen kehittämisestä kouluissa. Tutkimuksessa hyödynnetään niin RUSEssa kehitettyä ICT-taitotestiä kuin TRIM-tutkimuskeskuksen kehittämiä Ropeka-, Opeka- ja Oppika-työkaluja. ICT-taitotestin avulla määritetään testattavien opettajien ja oppilaiden käytännön digiosaaminen. TRIM-tutkimuskeskuksen työkalut mittaavat muun muassa opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan käyttöä sekä rehtoreiden käsityksiä oppilaitosten digitalisoitumisesta.

Toukokuussa alkava hanke kestää vuoden 2018 loppuun, ja se saa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalta 150 000 euron rahoituksen.

>> Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE

 

JM
Kuva: Gerd Altmann

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.4.2016 8:50 ,  Päivitetty 8.4.2016 9:03

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto