Uutuusteos tarkastelee, miten eläimet ovat muokanneet ihmisten elämää

​Kirjan toimittaneet tutkijatohtori Tuomas Räsänen ja professori Taina Syrjämaa korostavat, että ihmisen historiaa on leimannut viimeksi kuluneiden kahden vuosisadan ajan pyrkimys irrottautua luonnosta, mikä on määrittänyt myös suhdetta eläimiin.

– Aivan viime aikoihin asti jopa akateemisessa tutkimuksessa eläimiä on tarkasteltu vain ihmisen toiminnan kohteena ilman, että olisi havaittu ja tunnustettu suhteen vuorovaikutuksellisuus ja eläinten toimijuus, Räsänen ja Syrjämaa sanovat.

Routledgen julkaisemassa kirjassa tätä vinoumaa oikaistaan. Yhteensä 20 kansainvälisesti ansioitunutta ja useaa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tieteenalaa edustavaa tutkijaa eri maista selvittää kirjassa, miten moninaisilla tavoilla eläimet ovat muokanneet ihmisten elämää.

Suomesta Alaskaan – eläimiä ja ihmisiä pohjoisessa

Kirjan kaikkien artikkelien tutkimuskohteet sijoittuvat pohjoisille alueille. Edustettuina ovat Tanskaa lukuun ottamatta kaikki Pohjoismaat sekä lisäksi Pohjois-Amerikka ja Iso-Britannia.

– Keskittymällä pohjoisten alueiden historiaan ja nykypäivään pystyimme ottamaan tutkimuksen kohteeksi laajan alueen mutta samalla huomioimaan myös kansallisia ja ajallisia eroja, kirjan toimittajat kertovat.

Teoksessa tarkastellaan sekä kesyjä että villejä eläimiä. Kesyistä eläimistä tutkitaan esimerkiksi koirien ja koiraharrastajien tai ratsastushevosten ja ratsastajien välistä suhdetta ja vuorovaikutusta tuoden esille, miten molemmat osapuolet muokkaavat toisiaan yksilöinä ja siten rakentavat laajempaa yhteistä kulttuuria.

Myös villit eläimet kuuluvat tiiviisti ihmisen elämään, vaikka kirjan tarkastelemaa ajanjaksoa 1800-luvun jälkipuoliskolta nykypäivään leimaavat kaupungistuminen ja teollistuminen. Esimerkiksi pohjoisten lohijokien rantojen asukkaat yhdistivät ennen jokien patoamista vahvasti oman elämänsä loheen; porot muokkasivat omalla toiminnallaan hoitajiensa maailmankuvaa; merikotkat auttoivat ihmisiä ymmärtämään ympäristössään käynnissä olevat muutokset ja alkoivat samalla näyttäytyä ihmisille puhtaan luonnon symboleina.

Teos on syntynyt osana Suomen Akatemian rahoittamaa Eläinten toimijuus yhteiskunnassa -tutkimushanketta

Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North. Eds. Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa. Routledge, Abingdon & New York, 2017.

JM
Kuva: Broesis

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.6.2017 13:30 ,  Päivitetty 12.6.2017 13:30

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto