Vaihtoehtoja työelämänäkökulmien sisällyttämiseen opintoihin
​Tyyli-verkostotapaamisessa arvioitiin mennyttä ja suunniteltiin tulevaa.

​Tyyli -hankkeessa (v. 2015–2018) on kuuden yliopiston (Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto) voimin etsitty erilaisia toimintatapoja, joilla niin yksittäisiin opintojaksoihin kuin koko tutkintoihinkin voidaan sisällyttää työelämälähtöisyyttä ja työssäoppimista.

– Hankkeessa on muun muassa tehty yliopistojen harjoittelukäytäntöjä koskeva kysely, jonka pohjalta on laadittu harjoitteluopas, erikoissuunnittelija Kirsti Haihu sanoo.

Hankkeessa järjestettiin kaikille yliopistoille avoin henkilöstökoulutus (5 op), johon osallistui 60 osallistujaa. Kukin osallistuja toteutti koulutuksessa oman kehittämishankkeen, jossa vietiin käytäntöön hankkeen tavoitteita. Näiden hankkeiden lisäksi työelämänäkökulmia on konkreettisesti työstetty pilottiyksiköissä, jotka ovat voineet syventää ja kehittää olemassa olevia käytäntöjään työelämäyhteistyössä.

Tapaamisen avaussanat lausunut hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö kiitti hanketta hyvin tehdystä työstä. Erityisen konkreettisena ja jo nyt näkyvänä aikaansaannoksena hän mainitsi hankkeen yhteydessä laaditun harjoitteluoppaan.

– Vaikka käytännön työharjoittelu ja konkreettisten työelämästä nousevien tarpeiden huomioonottaminen on tärkeää, yliopisto-opetusta on ajateltava pitkäjänteisesti. Yliopisto ei voi vain reaktiivisesti vastata erilaisiin tarpeisiin, vaan täytyy kouluttaa osaajia, jotka ovat luomassa uusia tarpeita, Pyykkö totesi verkostotapaamisessa.

Työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen kehittämisalueina Pyykkö mainitsi muun muassa työelämätaitojen kehittymisen arvioinnin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ahot), jossa on yhä runsaasti tehtävää.

Verkostotapaamisessa kuultiin myös Turun yliopiston pilottiyksiköiden toiminnasta. Näistä kertoivat Eija Koskivaara (kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelma), Petri Sainio (tulevaisuuden teknologioiden laitos) ja Sanna Soini (biolääketieteen maisteriohjelma). Heidän yksiköissään oli jo aiemmin tehty paljon työelämäyhteyksien eteen, mutta hankkeen myötä toiminta oli muuttunut systemaattisemmaksi.

Tyyli-hankkeen näkyy jatkossa myös yliopistopedagogisten koulutusten kehittämisessä. Toukokuussa järjestetyillä Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisillä Pedagogisilla messuilla oli työpaja, jossa Kirsti Haihu ja Matti Lappalainen Turun yliopistosta sekä Päivi Palosaari-Aubry Aalto-yliopistosta esittelivät Tyyli-hankkeen järjestämää koulutusta. Samalla työpajaan osallistuneiden kanssa pohdittiin, miten yliopistoissa voitaisiin hyödyntää toteutettua koulutusmallia ja koulutuksen materiaaleja niin yliopistopedagogisissa koulutuksissa kuin laajemminkin. Tarkoituksena onkin, että yliopistoissa järjestettäisiin jatkossa henkilöstökoulutusta, jossa hyödynnettäisiin hankkeen antia ja rekrytointipalveluiden monipuolista osaamista.

Tyyli-koulutusmalli ja koulutuksessa käytetyt materiaalit ovat kaikkien yliopistojen hyödynnettävissä niiden omissa koulutuksissa. Koulutusmalli, materiaalit sekä osallistujien kehittämishankkeita on koottu hankkeen verkkosivuille.

Aiheeseen liittyen

>> Tyyli-hanke

>> Tyyli-koulutusmalli ja koulutuksessa käytetyt materiaalit

>> Harjoitteluopas

Teksti ja kuva: Matti Lappalainen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.6.2017 13:20 ,  Päivitetty 21.6.2017 11:38

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto