Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteissa näkyvissä lievää laskua ‒ tulevaisuuden odotukset ovat positiivisia

​Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Centerin julkaisemasta Varustamobarometristä, joka kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä kerran vuodessa.

Vientikuljetusten osalta suhdanne näyttää viime vuoden tapaan elpymisen merkkejä ja tulevaisuuden odotukset ovat positiivisia. Myös tuontikuljetusten ennusteessa on nähtävissä nousua. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla ei juuri ole vähentynyt missään vaiheessa barometrin historian aikana. Toteutunut kausi ei ole poikkeus, vaan kilpailukenttä merikuljetusmarkkinoilla pysyy vastaajien mukaan edelleen kireänä.

Merikuljetusrahtien hinnat ovat vastaajien mukaan edelleen laskeneet viime vuodesta ja ennusteen mukaan rahtihinnat joko pysyvät ennallaan tai nousevat jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuluneen kauden polttoaineen hintaa kuvaava saldoluku viittaa polttoaineen voimakkaan hinnan laskun pysähtymiseen. Vastaajat ovat suhteellisen yksimielisiä myös siitä, että polttoaineen hinnan uskotaan nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yksittäistä toimijaa kuvaavat tunnusluvut ovat yleisesti varustamoalaa kuvaavien tunnuslukujen tavoin suurilta osin laskusuuntaisia. Talouden yleinen epävarmuus sekä huono hintakehitys olivat edellisen vuoden tapaan merkittävimmät kasvun esteet. Viime vuoteen verrattuna suurin ero esiintyi työvoimakustannusten nousun kohdalla, jonka merkitys kasvun esteenä oli kasvanut huomattavasti.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin 14. varustamobarometri julkistettiin 14. joulukuuta 2016 klo 10.00. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä lokakuussa 2016. Kysely lähetettiin tänä vuonna viime vuoden tapaan suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille. Kriteerinä on, että varustamot kuljettavat rahtitavaraa ulkomaan liikenteessä.

Koko barometriraportti ja raporttiin liittyvä videojulkaisu:

>> www.shortsea.fi

>> mkk.utu.fi

TS

Kuva: Petras Gagilas

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.12.2016 10:15 ,  Päivitetty 14.12.2016 10:22

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto