Yliopisto korostaa kestävän ratkaisun merkitystä tekniikan korkeakoulutuksen järjestämisessä

​Selvitysmies Jari Jokinen on pohtinut keinoja, miten koulutuksella vastataan taantuman jälkeisen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin Lounais-Suomessa. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille torstaina 20.4.

Selvityksessä esitetään 10 toimenpide-ehdotusta, joilla positiivisen rakennemuutoksen osaajapulaa voitaisiin helpottaa.

Raportissa esitetään, että perustetaan verkostona toimiva tekniikan yliopistojen yhteinen FIT – Finnish insititute of Technology, jonka esikuvana on eurooppalainen EIT – European Institute of Innovation and Technology. Yhteistyöyliopiston ensimmäinen temaattinen yhteisö keskittyisi meri- ja autotekniikkaan Varsinais-Suomessa. Toimintamalli olisi vahvasti integroitunut yritysyhteistyöhön.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen korostaa pysyvän koulutusratkaisun välttämättömyyttä verkostoratkaisun rinnalla.

– Verkostomainen toiminta on meille tuttua ja siitä on varmasti löydettävissä synergiaetuja. Turun yliopisto on jo aktiivisesti mukana muun muassa EIT:ssä. Pidän kuitenkin edelleen ainoana kestävänä ja alueen talouskasvua parhaiten tukevana ratkaisuna diplomi-insinöörien pysyvää koulutusvastuun laajentamista alueella, Väänänen sanoo.

Selvitysmies esittää, että toimintamalli arvioidaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Tässä yhteydessä arvioidaan myös, onko tarvetta tehdä tekniikan yliopistojen koulutusvastuujaon osalta muutoksia, mikäli osaajatarpeeseen ei ole kyetty vastaamaan tarkoitetulla tavalla.

Turun korkeakoulut yhteisesti ovat esittäneet Turku Future Technologies Competence Factoryn perustamista, joka on selvitysmiehen raportissa huomioitu positiivisesti. Kyseessä olisi yhteinen alusta, joka mahdollistaisi turkulaisten korkeakoulujen yhteistyön tiivistämisen että kansallisen yritys- ja korkeakouluyhteistyön vahvistamisen.

Lisäksi selvityksessä esitetään, että Turun AMK:n tekniikan korkeakoulututkintojen määrää tulisi kasvattaa 130 hengellä erityisesti insinööri (AMK) -tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen ja ylemmän AMK-tutkinnon osalta.

>> Turun kaupungin uutinen: Tekniikan koulutukseen uusia ratkaisuehdotuksia Turkuun ja Lounais-Suomeen

>> Positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeet -raportti OKM:n verkkosivulla

>> Rehtori Väänänen: Diplomi-insinöörikoulutusta laajennettava Turussa alueen talouskasvun turvaamiseksi (28.3.2017)

TK
Kuva: Turun Kaupunki

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.4.2017 16:50 ,  Päivitetty 20.4.2017 16:58

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto