Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat: todistusvalintaa laajennetaan

Yliopistot valmistautuvat ottamaan todistusvalinnan yhdeksi valintaväyläksi vuoteen 2020 mennessä. Todistusvalintaa varten opiskelijavalintojen uudistamishankkeessa on kehitetty pisteytystyökalu, jonka avulla kukin koulutusala voi rakentaa sopivan ylioppilastutkinnon pisteytyksen. Tavoitteena on, että alakohtaiset ylioppilastutkinnon pisteytykset julkaistaan viimeistään elokuussa 2018. 

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä opiskelijavalintahankkeiden kanssa järjestämässä seminaarissa 7.11.2017. Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom näkee todistusvalinnassa paljon hyvää, vaikka haasteitakin on.

‒ Olisi erinomaista, jos samat koulutusalat pisteyttäisivät ylioppilastutkinnon samalla tavalla kaikissa yliopistoissa. Tähän pyritään, mutta se edellyttää vielä paljon yhteistyötä yliopistojen välillä. Mitä yhtenäisempänä koulutusala esittäytyy, sitä selkeämpänä se näyttäytyy hakijoille, Lindblom sanoo.

Tieto uudistuksista lukiolaisille mahdollisimman varhain

Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö toteaa, että päätökset tehdään tiedekunnissa, mutta pitää valmisteltua työkalua hyvänä pohjana yliopistojen tuleville ratkaisuille. Hänen mukaansa muutokset eivät ole niin suuria, kuin ennalta on saatettu pelätä.

‒ Hakijoiden kannalta pidän ajatusta alakohtaisista yhteisistä linjauksista hyvänä. Turun yliopistossa pyrimme linjaamaan sekä vuoden 2020 että 2021 valintaperusteet kesään 2018 mennessä, sillä on tärkeää saada tieto lukiolaisille mahdollisimman varhain.

Uudistushankkeen tavoitteena on lisätä valintayhteistyötä ja kehittää todistusvalinnan rinnalle myös muita sisäänpääsyn väyliä. Hakijan näkökulma on vahvasti mukana suunnittelussa. Hankkeeseen sisältyy lisäksi opiskelijavalintaan liittyvä tutkimus- ja selvitystyö.

Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin kärkihankkeisiin ja sen rahoitus jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

Lisää aiheesta:

>> Yli­opis­to­jen opis­ke­li­ja­va­lin­nat uu­dis­tu­vat: to­dis­tuk­sen avul­la si­sään­pää­syä laa­jen­ne­taan, myös mui­ta va­lin­ta­väy­liä ke­hi­te­tään

>> Tutustu yliopistojen opiskelijavalintojen uudistushankkeeseen ja pisteytystyökaluun

TS

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.11.2017 14:25 ,  Päivitetty 7.11.2017 14:48

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto