Yliopiston datapolitiikka valmistuu alkuvuonna

​Turun yliopistossa avoimen tieten toimintakulttuuria kehittää OpenUTU-projekti. Projekti tekee tiekartan avoimen tieteen haltuunotolle Turun yliopistossa. Ensimmäinen tavoite on saada Turun yliopiston datapolitiikka valmiiksi vuoden 2016 alkupuolella.

Datapolitiikkaluonnokseen kerättiin yhteisöltä kommentteja verkkokyselyn avulla joulukuun alussa. Tauno Nurmela -salissa pidetyssä keskustelutilaisuudessa käytiin läpi datapolitiikan herättämiä kysymyksiä.

Vararehtori Kalle-Antti Suominen kertoi alustuksessaan, että Turun yliopiston tuoreessa strategiassa avoin tiede on vahvasti läsnä. Sen edistämiseksi on laadittu oma toimenpideohjelmansa.

– Tieteen avoimuutta edistetään, jotta tutkimuksen tulokset ja aineistot saadaan kaikkien nähtäviksi ja hyödynnettäviksi.  Tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyy olennaisesti se, millä laajuudella ja tavoilla jaamme tutkimuksen aineistoja ja uutta tietoa käytettäväksi. Tutkimusaineistojen ja menetelmien avoimuutta edistämällä voimme kehittää myös tieteen luonteeseen olennaisesti kuuluvaa toistettavuutta, Suominen sanoi.

Datapolitiikka määrittelee tutkimusaineistojen avaamisen yhteiset pelisäännöt Turun yliopistossa. Siihen kootaan muun muassa tutkimusaineistojen avaamisessa huomioitavia eettisiä ja lainsäädännöllisiä asioita.

– Tarkoituksena on helpottaa tutkijoiden työtä kokoamalla näitä asioita yhteen. Hankkeen aikana tullaan järjestämään muun muassa keskustelutilaisuuksia ja työn etenemisestä viestitään aktiivisesti. Myös koulutukseen ja ohjeistusten laatimiseen kiinnitetään erityistä huomiota, kehitysjohtaja Riitta Mustonen kertoi.

Tutkijoille tukea aineistojen avaamiseen

Tilaisuudessa käytiin läpi datapolitiikkaluonnoksen sisältämät linjaukset ja niihin verkkokyselyssä tulleet kommentit. Aineistoa esitellyt tutkimusasiamies Mari Riipinen kertoi, että eniten kommentteja tuli tutkimusaineistojen maksuttomasta avaamisesta, omistajuudesta ja tekijöiden määrittämisestä sekä eettisyydestä, luottamuksellisuudesta ja oikeuksista.

– Kommentit otetaan huomioon datapolitiikan laatimisessa. Kaikkiin kysymyksiin datapolitiikka ei pyri vastaamaan, vaan siinä linjataan pääasiat. Tarkoituksena on, että tutkijat saavat jatkossa askarruttaviin kysymyksiin vastauksia esimerkiksi yliopistoon perustettavasta datapalveluverkostosta, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista, Riipinen sanoi.

Riipinen korosti, että Turun yliopisto ei pyri keksimään itse ratkaisuja kaikkiin tutkimusaineistojen avaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kansallisella tasolla on käynnissä useita avoimen tieteen edistämiseen liittyviä hankkeita, joista saadaan apua muun muassa aineistojen avaamiseen liittyvään infrastuktuuriin.

Tilaisuudessa herätti keskustelua muun muassa tutkimusaineistojen alakohtaisten erojen vaikutus avoimuuteen, avoimien aineistojen laatuvaatimukset ja luottamuksellisesti kerättyjen aineistojen asettaminen avoimesti saataville.

Keskustelussa todettiin myös, että avoimen tieteen edistämistyön yhteydessä tulisi korostaa sitä, että poliittisen päätöksenteon tulisi nykyistä enemmän perustua saatavilla olevaan tutkittuun tietoon.

Datapolitiikkaan ja avoimen tieteen edistämiseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää tutkimusasiamies Mari Riipiselle: mari.riipinen@utu.fi.

>> Tutkimusaineistojen avaaminen lisää tieteen läpinäkyvyyttä

Teksti: Tuomas Koivula
Kuva: Janneke Staaks

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 16.12.2015 13:00 ,  Päivitetty 16.12.2015 13:19

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto