Yliopiston rekrytoinnissa hyödynnetään yritysten asiantuntijoita

​Uuden professorin rekrytointiprosessiin kuuluu, että alan asiantuntijoista koostuva yliopiston ulkopuolinen arviointiryhmä laatii rekrytointia hoitavalle valmisteluryhmälle lausunnot hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä. Tällä kertaa tietotekniikan professorin rekrytoinnissa päätettiin hyödyntää myös yritysmaailman edustajien asiantuntijuutta.

– Tämä rekrytointiprosessi poikkeaa tähänastisista täytöistä, ja on tietääksemme melko uutta suomalaisessa yliopistokentässä. Yritysten edustajat osallistuivat ehdokkaiden haastatteluun, jonka tarkoituksena oli saada selville hakijoiden avoimuus, rohkeus ja taidot erityisesti yritysyhteistyön, johtajuuden ja kansainvälisyyden näkökulmasta, sanoo valmisteluryhmän puheenjohtaja, vuorovaikutusmuotoilun professori Erkki Sutinen.

Kansainvälisen arviointiryhmän valitsemat kaksi parasta ehdokasta pitivät 13.1.2017 valmisteluryhmälle ja yritysten edustajille lyhyet opetusnäytteet, esittelivät tutkimuksensa keskeiset tulokset, määrittelevät seuraavien vuosien agendansa ja toimintatapansa sekä lopuksi osallistuivat haastatteluun. Opetusnäytteet ja tutkimusesittelyt olivat kaikille avoimia tilaisuuksia.

– Valittavan professorin edellytetään osallistuvan alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tarvitsemme tehtävään siis dynaamisen henkilön, joka vie omaa alaansa eteenpäin alueellisesti, ja samalla uudistaa sitä kansainvälisesti. Yritysten edustajat toivat rekrytointiin uutta näkökulmaa, sillä professorilta vaaditaan erityisesti it-alalla taitoja, joita yrityksissä toimivat ihmiset osaavat arvioida eri näkökulmasta, Sutinen toteaa.

Yritysten edustajista koostuvassa paneelissa olivat mukana Pasi Järvenpää (Teleste), Tommi Ketola (Teleste), Timo Koskinen (IBM), Maarit Palo (IBM) ja Hannu Siikaluoma (Valmet Automotive). IBM Suomen yhteiskunta- ja yliopistosuhteiden johtaja Maarit Palo kokee, että opetusnäytteet ja tutkimusesittelyt tarjosivat hänelle hienon mahdollisuuden osallistua yliopiston arkeen.

– Mukana olo oli meille suuri kunnia. Yliopistoilla on keskeinen rooli rakentaa tulevaisuuden osaamisyhteiskuntaa ja kehittää taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Huippututkimus, osaaminen ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä. IBM tekee yhteistyötä suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen sekä tutkimusyhteisöjen kanssa eri osa-alueilla. Yhteistyö perustuu molempia osapuolia hyödyttävään vuoropuheluun sekä tiedon ja osaamisen jakamiseen eri muodoissa. Näemme, että osaamisen jakaminen on yhtä tärkeää kuin teknologian kehitys, Palo sanoo.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hallintopäällikkö Merja Fehlig toivoo uudenlaisen rekrytointimenettelyn edistävän yliopiston ja yritysten yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Fehligin mukaan tiedekunnassa voitaisiin jatkossa arvioida tapauskohtaisesti, tulisiko rekrytointiin kutsua mukaan yritysten edustajia.

– Paneelissa mukana olleet asiantuntijat ovat henkilöitä, joiden kanssa tulevaisuuden teknologioiden laitos tekee jo nyt yhteistyötä. Mekin saimme tilaisuudessa arvokasta tietoa siitä, mitä asioita teollisuudessa ja yritysmaailmassa arvostetaan, Fehlig kertoo.

Päätös tietotekniikan professorin tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään tammikuun aikana.

Teksti: Jenni Valta
Kuva: StartupStockPhotos

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 18.1.2017 13:35 ,  Päivitetty 19.1.2017 9:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto