Yrittäjyysluokalle osallistuminen vaikuttaa positiivisesti nuorten asenteisiin yrittäjyyttä kohtaan

Vuonna 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin otettiin uutena aihealueena yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatus on pakollinen osa opetussuunnitelmaa kaikilla perusasteilla. Satakunnassa esimerkiksi Porin Lyseossa ja Ulvilan lukiossa on jo vuosia erikoistuttu yrittäjyyskasvatukseen. 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on selvitetty, miten osallistuminen yrittäjyysopetukseen vaikuttaa oppilaiden käsityksiin omasta tulevaisuudestaan.

Selvityksen mukaan kaikki vastaajat suhtautuvat yrittäjyyteen ja yrittäjäksi ryhtymiseen verrattain positiivisesti, ja suurin osa vastaajista olisi valmis perustamaan yrityksen.

‒ Tämä tulos vastaa muita opiskelijoille ja nuorille suunnattuja yrittäjyyskyselyjen tuloksia: Suomessa asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat varsin positiiviset, selvitystä tekemässä olleet professori Ulla Hytti ja tutkija Lenita Nieminen sanovat.

Yrittäjyysluokkalaiset valmiimpia perustamaan yrityksen

Tutkijat toteuttivat Porin Lyseossa ja UIvilan lukiossa yrittäjyysluokille osallistuneille ja vertailuryhmälle kyselyn, jossa selvitettiin valmiutta yrityksen perustamiseen. Tuloksista selviää, että yrittäjyysluokkalaisista kaikki olisivat valmiita perustamaan yrityksen, kun vertailuryhmässä noin 75 prosenttia olisi valmis yrittäjyyteen.

Myös näkemykset yrityksen perustamisen mielekkyydestä erosivat näiden kahden ryhmän välillä: yrittäjyysluokkalaiset näkivät yrityksen perustamisen kannattavampana, palkitsevampana ja positiivisempana ratkaisuna kuin vertailuryhmän vastaajat.

Tavoitteena tukea yrittäjämäistä toimintaa ja työelämävalmiuksia

Tutkijoiden mukaan yrittäjyyskasvatuksella voidaan tukea oppilaiden yrittäjäksi ryhtymistä. Suomessa perusasteella ja yleissivistävässä koulutuksessa yrittäjyyskasvatuksen pääasiallinen tavoite ei kuitenkaan ole yrityksen perustamisen, vaan yrittäjämäisen toiminnan, aktiivisen kansalaisuuden ja työelämävalmiuksien tukeminen.

‒ Viimeaikaisessa yrittäjyystutkimuksessa yrittäjyyden keskeiseksi rooliksi on nähty mahdollisuuksien havaitseminen ja hyödyntäminen. Tämä voi tapahtua oman yrittäjyyden kautta, palkkatyössä tai omassa sosiaalisessa elämässä, tutkijat sanovat.

Porin yksikön tekemässä selvityksessä lähes kaksi kolmasosaa yrittäjyysluokkalaisista oli samaa mieltä väitteen ”näen mahdollisuuksia siinä, missä muut näkevät ongelmia” kanssa. Vertailuryhmässä samaa mieltä oli runsas 40 prosenttia.

Selvityksen toteutti Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Projektin rahoitukseen osallistui myös Liikesivistysrahasto.

Lisää aiheesta:

>> Yrittäjyysluokalle osallistuminen lisää nuorten yrittäjyysmyönteisyyttä

TS


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 21.1.2015 10:35 ,  Päivitetty 21.1.2015 11:04

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto