Apurahoja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen

Maj ja Tor Nesslingin säätiö on myöntänyt apurahoja valuma-alueita, lintujen sosiaalista verkostoitumista, jokidynamiikkaa, kasvisruokavaliota sekä paikkatietoa ja maisemahistoriaa koskeville tutkimuksille.

Maj ja Tor Nesslingin säätiön hallitus päätti kokouksessaan 12.11. jakaa apurahoja viidelle Turun yliopiston tutkimushankkeelle. Yhteensä hankkeet saivat rahoitusta yli 125 000 euroa. 

Säätiö tukee korkeatasoista tutkimusta maan, veden, ilman saastumisen ehkäisemiseksi ja muun ympäristösuojelun kehittämiseksi.

Rahoituksen saaneet tutkimushankkeet:

Valuma-alueen hydro-biokemian prosessimallinnus boreaalisessa maatalousmaisemassa Lounais-Suomessa
Carlos Antonio Gonzales-Inca ja työryhmä, maantieteen ja geologian laitos
20 500 €

Kaupunkilintujen sosiaalinen verkottuminen: miten kaupunkilaistuminen vaikuttaa lintuyksilöiden välisiin suhteisiin sosiaalisessa ryhmässä
Robin Kubitza ja työryhmä, biologian laitos, ekologian osasto23 950 €

Äärimmäisten ja vuotuisten fluviaaliprosessien vaikutukset jokidynamiikkaan
Eliisa Lotsari ja työryhmä, maantieteen ja geologian laitos
32 125 €

Paikkatietoaineistojen yhdistäminen ja maisemahistorian käyttö eri mittakaavatasoilla luonnon monimuotoisuuspotentiaalin arvioinnissa
Timo Pitkänen ja työryhmä, maantieteen ja geologian laitos
23 663 €

Kuluttajien kokemat esteet siirtyä kasvispainotteiseen ruokavalioon
Pasi Pohjolainen ja  työryhmä, tulevaisuuden tutkimuskeskus
25 100 €

TK

Julkaistu 19.11.2012 10:31, päivitetty 19.11.2012 10:39