Uutuusteos tarkastelee erontekojen etiikkaa ja valtaa

Millaisia tarkoitusperiä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai ikään liittyvien erojen tekeminen palvelee, ja milloin niiden osoittaminen on ylipäätään tähdellistä tai suotavaa?


Kannen kuva on videoinstallaatiosta
Kahdeksan huonetta (2008)

Esimerkiksi sukupuolieroihin, seksuaalisuuteen, ikään, kansallisuuteen, luokkaan, etnisyyteen tai rotuun kiinnittyvät eronteot ja yhteydet, valtasuhteet ja hierarkiat ovat olleet feministisen tutkimuksen ytimessä halki sen oppihistorian.

Erojen nimeämiseen ja teoretisointiin puolestaan liittyy monitasoisia eettisiä kysymyksiä.

Tuore tutkimusantologia Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa keskustelee muun muassa siitä, milloin erojen osoittaminen on tähdellistä tai suotavaa, mitä tarkoitusperiä eronteot palvelevat tai miten ja mistä näkökulmista eroja nimetään.

Teoksen artikkeleissa pohditaan myös tutkijan omaa paikantuneisuutta ja sijaa erojen, etäisyyksien, läheisyyksien, etuoikeuksien ja epäoikeudenmukaisuuksien verkostossa.

Teoksessa sukelletaan eroihin ja niiden eettisyyteen tarkastelemalla esimerkiksi transsukupuolisuuden kuvausta kirjallisuudessa ja kertomuksissa sekä nettipornon valtaa sekä pornon tuottamia liioiteltuja eroja.  Teoksessa pohditaan myös muun muassa uudenlaisten naiseus- ja mieheysihanteiden rakentumista 1900-luvun alun maaseutukontekstissa sekä omaelämäkertakirjallisuutta yhteiskunnallisten sukupuolikäsitysten kyseenalaistajana ja purkajana.

Kirjoittajat edustavat laajasti sukupuolentutkimuksen moninaista kenttää. Kirja on tarkoitettu kaikille eroista, etiikasta ja feministisestä tutkimuksesta kiinnostuneille lukijoille. Se soveltuu erityisesti sukupuolentutkimuksen oppikirjaksi, mutta myös mediatutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen sekä ylipäätään ihmistieteiden opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

Kirja on tehty juhlistamaan sukupuolentutkimuksen professori Marianne Liljeströmin 60-vuotissyntymäpäivää, ja se ojennetaan hänelle myöhemmin.

Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa
Toim. Kirsti Lempiäinen, Taru Leppänen & Susanna Paasonen
Utukirjat, Turku 2012.

 

LR

 

Julkaistu 29.11.2012 13:56, päivitetty 30.11.2012 10:33