Informaatioteknologiasta apuvälineitä hoitotyöhön

Informaatio- ja kieliteknologiaan sekä sosiaaliseen mediaan perustuvat menetelmät tarjoavat ratkaisuja terveydenhuollon tarpeisiin.

- Kasvokkain tapahtuva mielenterveystyö on usein aikaa vievää ja vaatii tiettyjä järjestelyjä. Tarvitsemme uusia toimintoja psykiatrisen terveydenhuollon palveluiden kehittämiseksi, Turun yliopiston hoitotieteen professori Maritta Välimäki kertoi Uuden Teknologian Säätiön (UTS) järjestämässä seminaarissa.

Itsehallintavälineitä Internetistä

Mielenterveysongelmiin liittyy Välimäen mukaan yleensä häpeää, kieltämistä ja käytännön ongelmia. Stigmaa on alettu vähentää nettisivujen ja opetusohjelmien avulla.

- Käyttäjien itsehallinta tulee nähdä
terveydenhuollossa voimavarana,
professori Maritta Välimäki painotti.

- Hoitotieteen laitos koordinoi Depis.Net -nimistä tutkimushanketta. Se on Internetiin tehty, masentuneille nuorille suunnattu tukiverkko, joka tarjoaa asiallista ja luotettavaa tietoa mielenterveysongelmista.

- Aiempaan Mieli-Net -hankkeeseen liittyen teimme yli 300 tietosivua skitsofreniasta. Sen perusteella rakennettiin potilashoito-ohjelma, josta hoitajat saivat välineitä käytännön hoitotyöhön.

Hoitotieteen laitoksella selvitetään parhaillaan myös tekstiviestien käyttöä mielenterveystyössä. Mobile.Net -nimisessä, Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa on suunnitteilla tekstiviestipalvelu potilaiden lisätueksi. Sairaalasta kotiutuvalle potilaalle voidaan lähettää muistutusviestejä esimerkiksi lääkkeiden otosta tai sovitusta vastaanottokäynnistä.

Välimäen mukaan informaatioteknologian ja sosiaalinen median hyödyntäminen mielenterveystyössä ovat mahdollisia keinoja, mutta eivät sovi automaattisesti kaikille.

- Tarvitsemme siitä tarkempaa tutkimustietoa. On tärkeää myös totuttaa henkilökuntaa käyttämään informaatioteknologiaa osana hoitotyötä.

IKITIK helpottaa hoitajien arkea

Bioinformatiikan professori Tapio Salakoski esitteli omassa puheenvuorossaan Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja kommunikaation tueksi -konsortion (IKITIK) toimintaa.

- IKITIK viestittää siitä, että terveystieto on ensisijaisesti tarkoitettu ammattiryhmien keskinäiseen kommunikointiin sekä hoidon sujuvuuden ja laadun varmistamiseen. Myös potilaan osallistuminen omaan hoitoprosessiinsa on tärkeää.

Salokosken mukaan tiedon hallinta on keskeistä terveydenhuollon toiminnan tehokkuudelle ja laadulle. IKITIK tarjoaa ratkaisuja puhutun ja kirjoitetun kielen tunnistamiseksi, tuottamiseksi ja analysoimiseksi.

- Tiedon pitäisi olla ymmärrettävää ja tavoitettavissa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Menetelmä mahdollistaa sanastollisen ja kieliopillisen tarkistamisen ja yhdenmukaistamisen. Lisäksi voimme jäsentää tietoa automaattisesti.

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuemme hoitohenkilökunnan työtä muun muassa potilasprofiilien luomisessa. Siten aikaa jää enemmän itse hoitotyöhön.

IKITIK-konsortion yhteistyön tuloksena on toteutettu vuonna 2008 ensimmäinen suomenkielisen kliinisen tekstin oikeakielisyyden tarkistin, jota käytetään TYKSin lastenklinikalla.

- Meillä on nyt neuvottelut käynnissä, jotta saisimme sen kytkettyä laajempiin tietojärjestelmiin, Salakoski kertoi.

IKITIKin jäseninä on terveyspalvelujen tuottajia, potilasasiakirjojen ja kliinisen päätöksenteon asiantuntijoita, ratkaisutoimittajia sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian tutkijoita.

Turun yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen informaatioteknologia-alan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) bioinformatiikan laboratorio sekä Turun yliopiston informaatioteknologian laitos ovat osa konsortiota. Salakoski toimii bioinformatiikan laboratorion johtajana.

Seminaarissa kuultiin myös SalWe Oy:n toimitusjohtaja Saara Hassisen, Ruissalo-Säätiön toiminnanjohtaja Ritva Niemen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankejohtaja Heikki Korvenrannan ja VTT:n johtavan tutkijan, Harri Siitarin puheenvuorot. Tilaisuuden avasi UTS:n hallituksen puheenjohtaja, Turun yliopiston vararehtori Harri Lönnberg.

Lisätietoa IKITIK-konsortiosta: http://www.ikitik.fi/

Teksti: Aleksi Rajamäki
Kuvat: wenzday01 ja AR

 

Julkaistu 03.12.2010 11:34, päivitetty 07.12.2010 10:04