Iso rahoitus suomenruotsin ja Ruotsissa puhutun ruotsin eroja selvittävälle tutkimukselle

Pohjoismaisten kielten oppiaine osallistuu neljän yliopiston tutkimusohjelmaan, jossa syvennetään ymmärrystä siitä, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä Ruotsissa ja Suomessa puhuttavan ruotsin väliltä löytyy. Ruotsin Riksbankens Jubileumsfond on myöntänyt tutkimusohjelmalle yhteensä 33,5 miljoonaa kruunun rahoituksen.

Tutkimus toteutetaan keräämällä Ruotsissa ja Suomessa laaja vertailukelpoinen materiaali kolmelta yhteiskunnallisesti merkittävältä alalta, jotka ovat palvelu-, opetus- ja hoitoalat.

Ohjelman tavoitteena on kerätä edustava empiirinen materiaali, joka edustaa myös muita alueita kuin pääkaupunkiseutua. Suomen osalta Turun yliopistolla on päävastuu opetusalan tutkimuksesta sekä palvelualan tutkimusmateriaalin keräämisestä Turunmaalta ja Pohjanmaalta. Helsingin yliopistolla on päävastuu hoitoalan tutkimuksesta.

- Plurisentriset kielet, kuten ruotsi, ovat kiinnostavia, koska ne tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutkia kielen ja kulttuurin välistä suhdetta. Tutkimusohjelmassa tehdään ensimmäistä kertaa aidosti vertailevaa tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa puhuttavan ruotsin keskustelurutiineista ja vuorovaikutuskäytänteistä, professori Camilla Wide kertoo

Tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa

Ohjelmassa tutkitaan keskusteluissa esiintyviä rutiineja ja vuorovaikutuksen käytänteitä, esimerkiksi puhuttelua, tervehdyksiä tai kohteliaisuuden ilmaisuja. Ohjelma täydentää näin aiempia tutkimuksia, joissa on kartoitettu lähinnä Suomessa puhuttavan ruotsin rakenteellisia erityispiirteitä, kuten ääntämistä, taivutusta, sanavarastoa ja syntaksia.

- Tutkimusohjelman tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa ruotsin kielen opetuksessa sekä Ruotsissa että Suomessa. Tämän lisäksi tutkimustuloksia kommunikatiivisista käytänteistä eri kielialueilla voidaan hyödyntää vaikkapa viestintätaitojen opetuksessa, esimerkiksi yksityisellä palvelualalla, Wide kuvaa.

Ohjelmassa luodaan lisäksi puhekielen korpus, joka sijoitetaan Göteborgin yliopiston Språkdata-yksikköön. Korpus on ensimmäinen sekä suomenruotsalaisista ja ruotsinruotsalaisista keskusteluista koostuva tietopankki. Korpuksesta tulee pysyvä resurssi tutkimukselle ja opetukselle.

Turun yliopiston lisäksi tutkimusohjelmassa ovat mukana Tukholman yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Institutet för språk och folkminnen (Göteborg). Ohjelmaa johtaa professori Catrin Norrby.

>> Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska

Julkaistu 19.11.2012 13:31, päivitetty 19.11.2012 13:35