Koneen Säätiöltä 30 tutkijastipendiä ja 13 hankerahoitusta

Koneen Säätiön syksyn 2012 apurahahaun päätökset julkistettiin keskiviikkona 5.12.

Koneen Säätiö myönsi Turun yliopistoon yhteensä 30 tutkijastipendiä ja apurahaa yhdelletoista uudelle tutkimushankkeelle. Turun yliopiston suurimman hankerahoituksen, yli 360 000 euroa, sai professori Marja-Liisa Helasvuon hanke "Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn".

Koneen Säätiön perustivat vuorineuvos Heikki H. Herlin ja ekonomi Pekka Herlin vuonna 1956. Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton yleishyödyllinen organisaatio, joka edistää suomalaista tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta. Koneen Säätiö myöntää apurahoja humanistiseen, taiteelliseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen sekä pitää yllä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Saaren kartanossa.

Turun yliopistoon myönnetyt tutkijastipendit:
apurahoja 30 kpl, 819 600 euroa

Katja Anttila FT, post doc tutkija  post doc 12 kk 30.000
Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen; kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa.

Karen Fey FT    post doc 12 kk 30.000
Oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat tekijät urbaanissa - ja metsäelinympäristössä.

Roni Grén Tutkija   post doc 12 kk 30.000
Eläimen kuva ja moderni taideteoria

Saila Heinikoski Valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri 12 kk 25.200
Mistä eurooppalaisuus koostuu? Eurooppa-koulut identiteetin rakentajina

Aleksi Huhta Filosofian maisteri   12 kk 25.200
Finnish Americans and the Question of Race, 1900-1945

Siru Kainulainen Tutkijatohtori  post doc 12 kk 30.000
Runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaihteen Suomessa

Andrei Kalinitchev FL, auktorisoitu kielenkääntäjä kieliohjelma 3. vuosi 12 kk 25.200
Inkerinsuomalaisen etnisen yhteisön monitieteinen tutkimus

Annina Karhu Filosofian maisteri  4. vuosi 12 kk 25.200
Kulttuuristen neuvottelujen laboratoorissa - Muutoksen mahdollisuus teatterillisessa tapahtumassa

Jaana Kekkonen Filosofian tohtori  post doc 12 kk 30.000
Vieraslajit - onnistuneisiin bio-invaasioihin johtavien geneettisten mekanisemien ymmärtäminen - mallina suomalainen valkohäntäkauris

Antti Lampinen Filosofian maisteri, jatko-opiskelija  12 kk 25.200
Väitöskirjatyö: Pohjoisten barbaarikansojen uskontojen kuvaaminen roomalaisessa kirjallisuudessa(Characterising Northern Barbarian Religiosity in the Roman Literary Tradition)

Mia Lempiäinen-Avci FM, arkeologi  2. vuosi 12 kk 25.200
Viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön  tutkimus arkeologisten kasvijäänteiden avulla - elinkeinot rautakaudella Lounais-Suomessa. Poikkitieteellinen tutkimus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin.

Heli Leppälä Valtiotieteen maisteri  2. vuosi 12 kk 25.200
Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi ja kehitysvammaisiksi määriteltyjen asema invalidihuollon kauden (1947-1987) Suomen vammaispolitiikassa

Jaana Mattila Filosofian maisteri  3. vuosi 12 kk 25.200
Suolistomikrobien merkitys leväsiirojen (Idotea balthica) ravinnonkäytössä

Riikka Niemelä Filosofian maisteri   12 kk 25.200
Elektroniset eleet. Fenomenologisia tulkintoja suomalaisesta videoperformanssista

Henri Olkoniemi Psykologian maisteri   12 kk 25.200
Sarkasmin ymmärtämiseen vaikutavat tekijät

Jenni Pettay FT   post doc 12 kk 30.000
Perheen evoluutio: Yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa

Liisa Puhakka FM, jatko-opiskelija  3. vuosi 12 kk 25.200
Lintumatkailu luonnonsuojelun tukena - bioakustiset menetelmät lippulaivalajien seurannassa

Veli-Matti Pynttäri Filosofian tohtori  post doc 12 kk 30.000
Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee Paavolaisesta nykypäivään

Kirsi Reponen FM   3. vuosi 12 kk 25.200
Globaalimuutoksen vaikutukset lintujen kunto- ja kokomuuttujiin sekä elossasäilyvyyteen

Jadranka Rota Researcher   kokenut 12 kk 36.000
Community phylogenetics and host specificity of insect herbivores in tropical forests

Henna Rouhiainen FM   3. vuosi 12 kk 25.200
Changing values of environmental education in Finnish development cooperation

Minna Seikkula FM    12 kk 25.200
Intersektionaalinen näkökulma antirasistiseen toimintaan ja sen ehtoihin

Anne Seppänen FM, tohtorikoulutettava   12 kk 25.200
Evoluutiotutkimuksia  adaptiivisen dynamiikan menetelmin

Liisa Seppänen FM   post doc 12 kk 30.000
Turku – keskiajan Euroopan periferia vai Pohjolan metropoli?

Junko Sugano Biology    12 kk 25.200
Synergistic degradation of lignocellulose using multiple basidiomycetes

Saija Turunen Filosofian maisteri  2. vuosi 12 kk 25.200
Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilustokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 2000 vuoden ajalta

Laura Tuulia Tyysteri Filosofian maisteri kieliohjelma 3. vuosi 12 kk 25.200
Suomen kielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus

Silva Uusi-Heikkilä Filosofian tohtori  post doc 12 kk 30.000
Kalastuksen aiheuttamat geneettiset muutokset, muutosten palautuvuus ja mekanismit

Milla Emilia Vaha Yliopisto-opettaja (ma.), MSc VTM post doc 12 kk 30.000
The War of Ethics within the Ethics of War: Ethical Reasoning and International Political Theory

Vilja Varho MMT   post doc 12 kk 30.000
Kohti ympäristönsuojelullisesti tehokasta liikennepolitiikkaa – ohjauskeinovalinnat pääkaupunkiseudulla

Turun yliopistoon myönnetyt tutkimushankkeet

Anu-Hanna Anttila VTT, dosentti    99.305
Voice and silence of class – Critique of recent conceptions (VoxClass)

Yagut Allahverdiyeva-Rinne Adjunct Professor, PhD   67.200
Exploitation of the Finnish cyanobacterial culture collection for solar biofuel production

Marja-Liisa Helasvuo Ph.D., professori    364.646
Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta Arkisyn (2013-2016)

Jorma Luutonen Dosentti, tutkija    5.405
Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla

Olli Seppo Löytty Dosentti, FT    144.450
Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus

Atte Oksanen YTT, dosentti     79.650
Hate Communities: A Cross-National Comparison

Kimmo Rentola Professori     67.575
Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. Teema: Euroopan ja EU:n vaikutus Turkin modernisoitumiseen ja demokratisoitumiseen, ja Turkin vaikutus tältä pohjalta Lähi-idässä

Helena Ruotsala FT, professori    124.061
Etnologinen tutkimus kuntarakenteen muutoksista kuntalaisten näkökulmasta (2013-2014)

Petri Saarikoski Yliopistonlehtori    41.700
Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin perintö

Sirkka Saarinen (FT, professori) ja työryhmä 10.000 € kieliohjelma
Tataarilais-suomalainen sanakirja sekä sähköinen tataarin sanalista tutkijoille

Timo Soikkanen Professori     7.500
Sylvi Kiinassa. Sylvi Kekkosen päiväkirja Kiinan matkalta 1953

Harri Tolvanen FT, dos.     28.650
Vedenalaisen valon ajalliset ja alueelliset vaihtelut Suomen rannikkovesissä

Henri Vogt (professori) ja työryhmä 55.050 € jatkoapuraha
Dealing with danger: China’s approaches to calamities on local and global levels

Listan lähde: Apurahansaajat yliopistoittain
Katso myös: Myönnetyt apurahat 2012

HA

Julkaistu 05.12.2012 15:17, päivitetty 07.12.2012 13:12