Olli Simellille TYKS-säätiön 15 000 euron tunnustus

Lastentautiopin professori Olli Simell vastaanotti maanantaina TYKS-säätiöltä 15 000 euron palkinnon tunnustuksena kliinisestä tutkimustyöstään. Tunnustuksella huomioitiin erityisesti Simellin uraauurtava työ sepelvaltimotaudin ja diabeteksen syntymekanismien selvittämisessä.

Professori Olli Simell

Turun yliopiston lastentautien professorina 1980-luvulla aloittanut Simell löysi pian tutkimustyönsä punaiseksi langaksi pyrkimyksen ymmärtää suomalaisten kansantautien synnyn syitä ja sitä kautta etsiä hoitokeinoja. Tutkimus on rakentunut kahden Turun yliopiston laajan tutkimusohjelman pohjalle.

Reilut 20 vuotta sitten käynnistetyssä STRIP-tutkimuksen osana Simellin työryhmä on selvittänyt muun muassa mahdollisuutta vaikuttaa jo varhaislapsuudessa sepelvaltimotaudin riskeihin.

Jo 1980-luvun lopulla käynnistyneessä DIPP-tutkimuksessa selvitetään diabeteksen syntymekanismeja tutkimalla lapsia, joilla on perimänsä kautta kohonnut riski sairastua diabetekseen.

Simellin tavoitteena on löytää diabeteksen syntymekanismi. Eläkeiän kynnyksellä professori jatkaa silti työtään. Hän on tutkimusryhmänsä kanssa tehnyt myös diabeteksen ehkäisykokeita. Ensimmäinen tutkimuslinja ei tuottanut toivottua tulosta, mutta uusia kokeiluja on jo vireillä.

DIPP sai Olli Simellin ulkomaisten tutkijakontaktien kautta myös kansainvälisen tutkimuslinjan TEDDYn, jossa tukitaan suomalaislasten rinnalla ruotsalaisia, saksalaisia ja yhdysvaltalaisia lapsia. Yhteydet syntyivät kun Simell työskenteli Montrealin, Floridan ja Baltimoren yliopistosairaaloissa.

Simellin johtamissa tutkimuksissa työskentelee noin 75 eri alojen tutkijaa, laboratorio- ja hoitohenkilökuntaa sekä toimisto- ja hallintoväkeä.

Merkittävin osa tutkimuksen rahoituksesta tulee ulkomailta, muun muassa Yhdysvalloista Kansalliselta terveysinstituutilta ja Lapsuusiän diabeteksen tutkimussäätiöltä. Sen arvosta kertoo myös marraskuussa Simellin saama kansainvälinen arvostettu Johnny Ludwigsson -palkinto.

Varsinais-suomen sairaanhoitopiirin perustama yleishyödyllinen TYKS:säätiö jakoi Simellin saaman tunnustuspalkinnon lisäksi 20 kliiniselle tutkijalle tutkimus- ja matka-apurahoja. Tukea saivat sekä väitöskirja- että post doc -tutkijat. Palkinto jaettiin nyt toista kertaa.

EH

Julkaistu 03.12.2012 16:17, päivitetty 03.12.2012 16:23