Talousnäkymät vaisut Satakunnassa

Maakunnan teollisuus supistui kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Teknologiateollisuus sukelsi syvimmälle. Positiivisen poikkeuksen tekivät elintarviketeollisuus ja palvelualat, jotka pysyivät kasvu-uralla.

Vastajulkistetusta Satakunnan talous- julkaisusta selviää, että maakunnan teollisuuden liikevaihto supistui tammi‒kesäkuussa 2012 jonkin verran. Teollisuudenalojen välillä oli kuitenkin selviä vaihteluja.

Heikoin tilanne oli teknologiateollisuudessa. Ala sukelsi syvimmälle, sillä maakunnassa merkittävä metallien jalostus romahti johtuen värimetallien hintojen laskusta. Vaikeuksia kohtasivat myös koneiden ja laitteiden valmistus sekä elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuus. Muista teknologiateollisuudenaloista poiketen metallituotteiden valmistuksen liikevaihto jatkoi ripeää kasvuaan.

Rakennusalan liikevaihdon pitkäaikainen lasku jatkui edelleen lievänä. Satakunnassa alan suhteellinen asema on kuitenkin Olkiluodosta johtuen vankka.

Tarkastellulla ajanjaksolla kasvussa onnistui kaksi alaa. Elintarviketeollisuus jatkoi vakaalla kasvu-uralla. Palvelualojen nousu jatkui, tosin keväällä jo hieman tasaantuneena, mihin vaikutti kaupan liikevaihdon lievä lasku. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä liike-elämän palveluissa kasvu jatkui nopeampana.

Palkkasumma viimevuotista korkeampi

Yritysten maksama palkkasumma jatkoi Satakunnassa kasvuaan koko alkuvuoden ajan, mikä kertoo tuotannon pysyneen keskimäärin vahvalla tasolla, vaikka liikevaihto jo monilla aloilla supistuikin. Vuoden 2012 tammi‒kesäkuun palkkasumma nousi maakunnassa 5,5 prosenttia korkeammalle kuin samaan aikaa vuotta aiemmin. Valtakunnallinen kasvu oli viisi prosenttia.

Satakunnan yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousi vuodentakaisesta 2,2 prosenttia. Teollisuuden ja rakentamisen osalta kasvu taittui keväällä, mutta jatkui palveluissa. Elokuun jälkeen työttömyys on kasvanut, ja eri suhdannekyselyt ennakoivat työllisyyden heikkenemistä. Talouden näkymät ovat yhä vaisut.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon.

>> Satakunnan talous -suhdannejulkaisu

TS

Julkaistu 27.11.2012 11:12, päivitetty 27.11.2012 11:19