Syanobakteereista biopolttoainetta

Molekulaarisen kasvibiologian professori Eva-Mari Aro ja FM Jari Kämäräinen ovat saaneet Suomen luonnonvarain tutkimussäätiöltä yli 50 000 euron apurahan.

Apurahan turvin on tavoitteena kehittää polttoainetta, joka valmistetaan yhteyttämällä. Yksinkertaisessa biologisessa prosessissa mikro-organismi on tarkoitus valjastaa tuottamaan kaasumaisia polttoaineita.

Bioenergian kilpailukyky paranee jatkuvasti

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla tulee olemaan yksi tämän vuosisadan suurista haasteista.

Suurin kasvu ja muutokset energiantuotannossa tapahtuvat lähivuosikymmeninä Kaukoidän maissa, joissa väestönkasvu on voimakkainta. Maankäyttö energiapuun ja -kasvien tuotantoon ruuan tuottamisen kustannuksella aiheuttaa kasvavaa huolta ja erimielisyyttä etenkin kehittyvien maiden kansoissa.

Samalla bioenergian hintakilpailukyky paranee jatkuvasti fossiilisen energian hinnan noususta ja käytöstä aiheutuvasta ympäristörasituksesta johtuen.

Liikennepolttoaineeksi soveltuvaa biokaasua voidaan tuottaa mädättämällä orgaanista ainetta metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kaasun koostumus vaihtelee tuotantomenetelmästä ja käytettävistä raaka-aineista riippuen.

Yhteyttävät organismit ovat kehittyneet tuottamaan auringon valon, veden, ravinteiden ja hiilidioksidin avulla biomassaa ja energiavarastoja, joita voidaan käyttää myös raaka-aineina polttoaineiden valmistuksessa.

Tällä hetkellä käytössä olevia, myös biologisella prosessilla tuotettavissa olevia polttoaineita ovat esimerkiksi propaani ja etaani, jota voidaan käyttää tavallisissa polttomoottoreissa pienten teknisten muutosten jälkeen.

Levämassasta polttoaineeksi

Levät pystyvät tuottamaan yhteyttämisen ja auringonvalon avulla enemmän biomassaa kuin maalla kasvavat energiakasvit. Levämassan talteenotto ja jalostuskäsittely polttoaineen raaka-aineeksi on vielä monelta osin kehittymätöntä ja kallista. Tästä huolimatta kaupallisia levätuotteita on ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä, ja suuret energiayhtiöt ovat jo aloittaneet levätutkimuksen myös polttoaineiden tuottamiseksi laajassa mittakaavassa.

Tutkimus syanobakteerin (synechocystis sp) käyttämisestä kaasumaisen moottoripolttoaineen tuottamiseen on aloitettu Turun yliopistossa vuonna 2010. Ryhmän johtajana toimii Patrik Jones.

Tarkoituksena on kehittää syanobakteerikantoja, jotka pystyvät tuottamaan suoraan hyödynnettäviä kaasumaisia polttoaineita. Tavoitteena on menetelmä, jossa ei tarvita tuotantokustannuksia lisääviä käsittelyjä kuten levän talteenottoa, suodatusta ja kemiallisia prosesseja, vaan levien tuottamat hiilivedyt ovat suoraan käytettävissä moottoripolttoaineina.

Lue lisää:

Bioenergiaryhmä, biokemian ja elintarvikekemian laitos

HA

Julkaistu 10.12.2012 16:12, päivitetty 10.12.2012 16:17