Tekstiviestit mielenterveystyön tueksi

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella selvitetään tekstiviestien käyttöä mielenterveystyössä.

Tekstiviestien etuna on helppokäyttöisyys ja teknologian edullisuus.

– Olemme ryhtyneet kehittämistyöhön yhteistyössä terveydenhuollon henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Näin saadaan syntymään uudenlainen toimintatapa, jossa yhdistetään käytännön tarpeet, kokemus ja tutkimustieto. Tavoitteena on tuottaa palvelukokonaisuus, joka auttaa potilasta, helpottaa henkilökunnan työtä ja säästää organisaation resursseja, hoitotieteen professori Maritta Välimäki kertoo.

Käyttäjälähtöinen palvelu

Suunnitteilla on, että sairaalasta kotiutuvalle potilaalle lähetetään muistutusviestejä esimerkiksi lääkkeiden otosta, sovitusta vastaanottokäynnistä tai vaikkapa harrastustoiminnasta. Uutta useimpiin aikaisempiin sovellutuksiin on se, että käytännöt suunnitellaan yhdessä terveydenhuollon organisaatioiden ja potilaiden kanssa. Tällä tavalla varmistetaan, että sovellutus on mahdollisimman käyttäjälähtöinen.

– Terveydenhuollossa on jo nähty riittävästi hienoja teknisiä sovellutuksia, joita ei oteta käyttöön. Monimutkaista teknologiaa on tarjolla. Peruskysymys kuitenkin on, miten teknologia otetaan käyttöön eli miten se helpottaa käyttäjien elämää, Välimäki pohtii.

Hyviä kokemuksia Englannista

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke tulee näkymään psykiatrisessa sairaanhoidossa ja avohoidossa henkilökunnan ja potilaiden osallistumisena palvelujen kehittämiseen, potilaiden saaman tuen monipuolistamisena, avohoidoin palvelujen käytön tehostumisena ja hoitoprosessien uudistumisena.

Kansainvälisenä yhteistyönä tehtävä tutkimushanke toteutetaan useissa sairaanhoitopiireissä. Vastaavasta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia esimeriksi Englannissa, ja kokemuksia voidaan hyödyntää suomalaisessa terveydenhuollossa.

Uraauurtava tutkimusryhmä

Tutkimusryhmällä on monipuolinen kokemus eri teknologisten sovellusten hyödyntämisestä ja käyttöönotosta mielenterveystyössä. Se on esimerkiksi suunnitellut terveydenhuoltoon potilasopetuskäyttöön sivuston, joka kertoo vaikeista mielenterveyshäiriöistä ja niiden hoidosta.

Parhaillaan on meneillään kahdessa sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kokeiluhanke, jossa tarjotaan masentuneille nuorille itsehallintamenetelmiä netin kautta.

Lisäksi työryhmä on kehittänyt kansainvälisenä yhteistyönä verkko-opetusta mielenterveystyössä toimivalle henkilökunnalle.

– Tämä kaikki on uutta toimintaa mielenterveystyössä, Välimäki kertoo.

JM
Kuvat: Fred Seibert

Julkaistu 29.06.2010 14:20, päivitetty 29.06.2010 14:35