Tulevaisuuden työntekijä on yrittäjän ja palkkatyöläisen hybridi

Työn pitää toteuttaa unelmia, ei vain olla ansaitsemiskeino, työministeri Ihalainen sanoi Tulevaisuuden työelämä -seminaarissa 21.11.


Työministeri Ihalainen uskoo Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn nojaavan tutkimuk-
seen ja tuotekehitykseen.

Moni on valmis pidentämään työuraansa, jos vain saisi töitä. Tosiasia kuitenkin on, että viimeisen neljän vuoden aikana Suomesta on ulosliputettu yli 60 000 työpaikkaa.

– Perinteisesti naisvaltaisille aloille syntyy runsaasti uusia työpaikkoja, kun taas miesvaltaisilta aloilta niitä katoaa.

Tänä päivänä ei voida juuri puhua eläkeviroista, vaan keskimääräinen työntekijä toimii vähintään 3-5 ammatissa elämänsä aikana.

Suomalaisista 25 prosenttia tekee erimuotoisia pätkätöitä. Ihalainen uskoo trendin jatkuvan. Vuonna 2030 työnteko on yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta.

– Tulevaisuudessa työntekijä tulee yhä enemmän liikkumaan palkkatyöläisen ja yrittäjän välimaastossa.

Ihalainen on huolissaan erityisesti yli 60-vuotiaista ja nuorista työttömistä. Jälkimmäisten tilaa yritetään kohentaa nuorten yhteiskuntatakuulla.

– Tulevaisuudessa tuottavuuden kasvu on talouden tärkein moottori. Haasteena on yhdistää siihen ihmisten hyvinvointi.

Koulutuksen ja työn on kohdattava

Akavan puheenjohta Sture Fjäder keskittyi puheessaan jokapäiväiseen työntekoon.

– Tiedon omaksuminen, toimintalogiikan ymmärtäminen ja verkostoituminen tulevat olemaan jatkossa entistä tärkeämpiä tekijöitä työmarkkinoilla, Fjäder sanoi.

Fjäder kannusti ihmisiä luovaan hulluuteen. Ilman lupaa tehdä virheitä ei synny innovaatioita.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat sopeutuneet muuttuvaan työmarkkinatilanteeseen Fjäderin mielestä hyvin, joskin korjattavaa on yhä. Suomessa on 30 000 korkeasti koulutettua työtöntä.

– Suomessa ylikoulutetaan ihmisiä tai sitten koulutetaan heitä aloille, joilla on liian vähän töitä. Tämä on resurssien haaskausta.

Esitelmät olivat osa Turun yliopiston Työtieteiden keskuksen ja Akava Varsinais-Suomen 21.11. järjestämää "Tulevaisuuden työelämä - unelma vai painajainen? " -seminaaria. Tilaisuuden avasi yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.


Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder vaati työelämää säätelevien lakien ja asetusten
noudattamista.

Kuvat: Sean MacEntee, Jouko Luhtala

Teksti: Jouko Luhtala

Julkaistu 21.11.2012 14:56, päivitetty 21.11.2012 15:14