Tunteet saavat aivot tikittämään samaan tahtiin

Erityisesti kielteisten tunteiden kokeminen saa eri henkilöiden aivojen otsalohkon ja keskiosien tunteita käsittelevät verkostot synkronoitumaan.

Turun yliopiston PET-keskuksen ja Aalto-yliopiston  tutkijat ovat paljastaneet, että voimakkaiden tunteiden kokeminen muuttaa eri ihmisten aivotoiminnot samantahtisiksi.

Tunteet tarttuvat helposti ihmisestä toiseen. Iloisesti hymyilevät kasvot virittävät meissä itsessämme usein automaattisesti vastaavan tunnereaktion. Tämä helpottaa ihmisten välistä kanssakäymistä. Kun kaikille ryhmän jäsenille tarttuu samanlainen tunnetila, heidän aivonsa ja kehonsa käsittelevät ympäristöä keskenään samalla tavalla.

Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti voimakkaiden kielteisten tunteiden kokeminen eri henkilöiden aivojen otsalohkon ja keskiosien tunteita käsittelevät verkostot synkronoitumaan eli muuttumaan samantahtisiksi. Toisaalta mitä kiihdyttävämpiä tunteita ihmiset kokivat sitä samantahtisempaa oli heidän aivojensa näkemistä, tarkkaavaisuutta ja tuntoaistia ohjaavien verkostojen toiminta.

– Tunteiden tarttumisen johdosta meille syntyy automaattisesti aivoihin ja kehoon viitekehys, jonka avulla voimme melko vaivattomasti tulkita toisten ihmisten aikomuksia ja tavoitteita. Synkronoimalla ihmisten aivotoimintoja tunteet edistävät siis ihmisten välistä viestintää ja kanssakäymistä, dosentti Lauri Nummenmaa kertoo.

– Tuloksilla on laajaa merkitystä tunteiden ja ihmisten ryhmäkäyttäytymistä ohjaavien aivomekanismien ymmärtämiselle, mutta toisaalta myös tunne-elämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöiden tunnistamiselle.

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden aivojen toimintaa mitattiin toiminnallisen magneettikuvauksen avulla samalla kun he katselivat neutraaleita tai voimakkaita tunteita aiheuttavia elokuvia.

Yhdysvaltain tiedeakatemia julkaisi tulokset torstaina 24.5.Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America -tiedejulkaisussaan.

TK

Julkaistu 24.05.2012 13:56, päivitetty 24.05.2012 14:55