Turun yliopisto tukemassa alueen meriteollisuutta laajalla tutkimusrintamalla

Turun yliopisto ja Turun kaupunki allekirjoittivat 16.11. yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa meriteollisuuden monitieteisen tutkimuksen keskuksena. Turun yliopistossa merisektoriin liittyvää tutkimusta tehdään lähes 20 eri tutkimusprojektissa kymmenien tutkijoiden voimin.


Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, kaupunginjohtaja Aleksi Randell,
Aalto yliopiston dekaani Petri Varsta ja TuAMK:n rehtori Juha Kettunen alle-
kirjoittivat yhteistyösopimuksen.

Meritekniikan tutkimusryhmä Meridiem aloitti toimintansa keväällä 2012. Sen tavoitteena on vuosina 2013‒2015 vahvistaa ja laajentaa Turun alueen meriteollisuuskeskittymän tutkimus- ja innovaatiotoimintaa entisestään. Turun yliopisto on vahvasti mukana tutkimusryhmässä.

– Meriteollisuudessa on useita alueita, joissa meidän osaamistamme ja tietotaitoamme voidaan paremmin hyödyntää, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoi.

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell korosti Turun olevan vahva meriteknologian osaamiskeskittymä.

– Meriteollisuutta ei perinteisesti ole mielletty innovaatioalaksi, vaikka koko merisektori perustuu innovaatioihin. Haluamme nostaa alan arvostuksen uudelle tasolle.

Turun yliopistossa Meridiem-tutkimusyhteistyötä koordinoivan kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalvelut -yksikön kehityspäällikkö Antti Saurama kertoo, että alan kohtaamat haasteet ovat yhä useammin monialaisia.

‒ Ratkaisutkin vaativat erilaisen osaamisen yhdistämistä, esimerkiksi tekniikasta, liiketaloudesta ja yhteiskunnallisista teemoista. Turun yliopistossa tehdään laaja-alaisesti merisektoriin liittyvää tutkimusta.

Tiivis yhteys alan yrityksiin

Turku on suomalaisen meriklusterin yksi merkittävimmistä keskittymistä, ja erityisesti meriteollisuus osana klusteria on keskittynyt voimakkaasti Turun ja Lounais-Suomen alueelle. Saurama kertoo, että meriteollisuuden kehitykseen vaikuttavat lukuisat tekijät.

‒ Globaali taloustilanne heijastuu tällekin alalle osittaisena epävarmuutena, mutta toisaalta muun muassa ympäristö- ja energiateknologioissa, uusissa laivakonsepteissa ja palveluliiketoiminnassa on erittäin paljon mahdollisuuksia ja potentiaalia alan yrityksille.

Tutkimusyhteistyötä aiotaankin tehdä tiivisti alan yritysten kanssa. Turun yliopistossa on tällä hetkellä käynnissä 17 tutkimushanketta liittyen meriteollisuuteen. Hankkeet liittyvät muun muassa alan pk-yritysten kansainvälistymisen, liiketoiminnan strategisen ennakoinnin tai kokonaan uudentyyppisten suunnittelutyön ratkaisujen tutkimukseen.

‒ Tutkimusta tehdään kaikissa kanavissa Suomen Akatemian, Tekesin, SHOK- ja alueellisten ohjelmien sekä suoraan yritysten rahoituksen puitteissa. Turun yliopiston yksiköiden oman hankesalkun arvo on 3,5 miljoonaa euroa, Saurama kertoo.

Luvut perustuvat Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) aiemmin tänä vuonna tekemään kartoitukseen meriteollisuuteen liittyvän tutkimuksen laajuudesta koko yliopistossa.

Kuva: Jouko Luhtala

TS, JL

Julkaistu 16.11.2012 15:19, päivitetty 17.11.2012 14:22