Suomalaiselta Tiedeakatemialta 10 apurahaa Turun yliopistoon

Suomalainen Tiedeakatemia julkisti tiistaina Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston myöntämät apurahat vuodelle 2013. Apurahoja jaetaan matematiikan, fysiikan, geofysiikan, meteorologian ja tähtitieteen tutkimukseen yhteensä noin 1,3 miljoona euroa.

Suurin apuraha, 28.000 euroa, myönnettiin filosofian tohtori Vesa Ala-Mattilalle (Turun yliopisto ja Universität Bremen) matematiikan alan tutkimukseen "Litteysgeometria ja dynaamiset systeemit".

Väisälän rahastosta myönnettiin apurahoja Suomessa 10 yliopistoon ja tutkimuslaitokseen, yhteensä 78 tutkijalle.

Turun yliopistoon myönnettiin 10 apurahaa, yhteensä 185 300 euroa.

Matematiikka   

FT Vesa Ala-Mattila, Turun yliopisto ja Universität Bremen, 28.000 €
Litteysgeometria ja dynaamiset systeemit (apuraha työskentelyyn ulkomailla)

Dos. Yury Nikulin, Turun yliopisto, 4.000 €
Stationarity and regularity in multiobjective optimization (apuraha työskentelyyn ulkomailla)

FM Mikko Pelto, Turun yliopisto, 26.000 €
Identifying codes in graphs (apuraha työskentelyyn ulkomailla)

FM Outi Wilppu, Turun yliopisto, 23.000 €
Epäsileä monitavoiteoptimointi (jatkokoulutusapuraha)

Fysiikka

FM Johnny Dahl, Turun yliopisto, 23.000 €
Eriste-puolijohderajapinnat (jatkokoulutusapuraha)

FM Jaakko Lehto, Turun yliopisto, 23.000 €
Ajasta riippuvat kvanttisysteemit (jatkokoulutusapuraha)

FM Kimmo Luoma, Turun yliopisto, 23.000 €
Monte Carlo methods for non-Markovian open quantum systems (jatkokoulutusapuraha)

FM Maija Nyström, Turun yliopisto, 2.300 €
Lääkemateriaalien käyttöominaisuuksien parantaminen sähköstaattisella atomisaatiolla (apuraha työskentelyyn ulkomailla)

Dos. Rami Vainio, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto, 10.000 €
Säteilymonitorin rakentaminen Aalto-1-satelliittiin (muu apuraha)

Tähtitiede   

FM Kalle Karhunen, Turun yliopisto, 23.000 €
Aktiivisten galaksien ytimet, sekä niiden emogalaksit ja lähiympäristöt (jatkokoulutusapuraha)

 

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, joka edistää tieteellistä tutkimusta. Akatemia myöntää apurahoja vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa, lähinnä nuorille tutkijoille. Suomalaisen Tiedeakatemian Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto on maamme suurimpia tieteentukijoita matematiikassa, fysiikassa, tähtitieteessä, meteorologiassa ja geofysiikassa.

LR

Julkaistu 11.12.2012 09:30, päivitetty 11.12.2012 09:46