Kuusi uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta Turun yliopistoon

​Akatemiahankkeet ovat kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi, ja toimikunta käyttääkin vuosittain noin puolet käytettävissään olevasta tutkimusrahoituksesta akatemiahankkeisiin.

Hakemukset arvioitiin kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvissa arviointipaneeleissa. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alan paneeleissa hakemuksia arvioi 164 eri maista tulevaa asiantuntijaa. Arvioijista 48 prosenttia oli naisia. 

– Kansainvälisessä tieteellisessä vertaisarvioinnissa hakemuksesta annettu lausunto on keskeinen päätöksenteon kriteeri. Rahoituspäätöksissä kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea tutkimussuunnitelman tieteelliseen laatuun. Muita päätöksentekokriteereitä olivat tutkimuksen vaikuttavuus ja uudistuminen, sanoo kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Anneli Anttonen.

Rahoitusta myönnettiin laaja-alaisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tieteenaloille. Tieteen ja tutkimuksen avoimuusperiaatteen mukaisesti tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot sekä niiden metatiedot ja käytetyt menetelmät talletetaan helposti saataville jatkokäyttöä varten.

Toimikunta korosti valinnoissaan myös kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä, tieteidenvälisyyttä, eettisesti kestävää tutkimusta, tieteellisten läpimurtojen syntymistä sekä uusia monitieteisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja.

Kuusi akatemiahanketta Turun yliopistoon

Turun yliopistosta rahoitusta saivat:

  • Hyönä, Jukka Uolevi: Kirjoitettujen sanojen tunnistaminen kiinan ja suomen kielessä, 1.9.2018 - 31.8.2022, 480 000 €
  • Isopahkala-Bouret, Ulpukka: Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille / Konsortio: HighEmploy, 1.9.2018 - 31.8.2022, 279 889 €
  • Koskela, Hille: Valvontayhteiskunnassa eläminen, navigointi ja valvonnan omiminen: Tapaustutkimuksia subjektiivisista kokemuksista valvonnasta ja yksityisyydestä, 1.9.2018 - 31.8.2022, 480 000 €
  • Meretoja, Hanna: Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria / Konsortio: iNARR, 1.9.2018 - 31.8.2022, 280 000 €
  • Tapani, Jussi: Algorytminen toimijuus ja oikeus AALAW, 1.9.2018 - 31.8.2022, 480 000 €
  • Tynkkynen, Nina: Eletty Itämeri ja ilmastonmuutos. Ympäristöön liittyvä kulttuuriperintö ja tiedon kiertokulku, 1.9.2018 - 31.8.2022, 454 149 €

Lisätietoa:

Rahoituspäätökset Akatemian sivuilla

 

HK

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 5.6.2018 16:15 ,  Päivitetty 5.6.2018 16:43

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto