Anne Roivaiselle 528 000 euron apuraha PET-kuvantamistutkimukseen
Professori Anne Roivainen tutkimusryhmineen. Kuva: Olli Moisio

​Professori Anne Roivaisella on lääketieteellisen biokemian tausta, kokemusta reumasairauksien molekyylibiologisesta ja immunologisesta tutkimuksesta sekä 19 vuoden kokemus molekyylikuvantamisesta, erityisesti positroniemissiotomografiasta ja siihen liittyvästä datamallinnuksesta, tracerikehityksestä ja prekliinisestä ja kliinisestä tutkimuksesta.

Roivaisen johtaman tutkimuksen Molecular imaging of inflammation: evaluation of new targeted probes for clinical translation alana on translationaalinen kuvantaminen ja lääkekehitys.

– Tutkimuksemme tavoitteena on edistää tulehdussairauksien kuten nivelreuman ja sen liitännäissairauksien varhaista diagnostiikka ja lääkekehitystä ei-invasiivisen molekyylikuvantamisen keinoin, kertoo Roivainen.

Tutkimus kattaa uusien radiolääkeaineiden kehitystyötä ja molekyylikuvantamisen hyödyntämistä lääketieteen sovelluksiin kokeellisista tautimalleista aina potilastutkimuksiin asti. Lisäksi siihen liittyy poikkitieteellistä tutkijakoulutusta.

Molekyylikuvantaminen on nopeasti kehittyvä translationaalinen – perustutkimusta ja potilashoitoa yhdistävä – tutkimusalue, jonka asiantuntemusta arvostetaan myös lääketeollisuudessa.

– Tutkimusryhmäni toimii Turun PET-keskuksessa, jonka huipputasoisen infrastruktuurin kautta meillä on erinomaiset edellytykset olla alan kansainvälisen kehityksen kärjessä. Tulosten arvioidaan edistävän merkittävällä tavalla tulehdussairauksien diagnosointia, hoitokäytäntöjä sekä lääkekehitystä.

– Meillä on erinomainen moniammatillinen tutkimusryhmä ja yhteistyökumppanien tiimi, johon kuuluu lääkäreitä, biologeja ja kemistejä.

Uusien radiolääkeaineiden kehityspolku muistuttaa uusien lääkkeiden kehittämistä: se vaatii aikaa vieviä, kalliita prekliinisiä tutkimuksia sekä akuuttitoksisuuden selvittämistä.

– Nyt tutkimusryhmässäni eletään jännittäviä vaiheita sillä tarkoituksenamme on ottaa merkittävä askel eteenpäin – siirtyä ihmistutkimuksiin. Jane ja Aatos Erkon myöntämä 4-vuotinen tutkimusrahoitus edesauttaa huomattavasti tätä tutkimus- ja kehitystyötä, Roivainen lisää.

>> Jane ja Aatos Erkon säätiö

TJ

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.5.2017 8:35 ,  Päivitetty 15.5.2017 11:34

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto