​​Apurahat, tunnustukset ja palkinnot


Turun yliopisto sai yli 2,3 miljoonaa infrastruktuurien rahoitukseen
Seitsemän Turun yliopiston hanketta on saanut Suomen Akatemian infrastruktuurirahaa. Suurimman apurahan sai ESO-keskus, joka ohjaa rahoituksen Euroopan eteläisen observatorion instrumenttien suunnitteluun.

600 000 euroa turkulaiseen RS-virustutkimukseen ‒ Tyksissä tutkitaan kolmen vuoden aikana 2 000 vastasyntynyttä
Kansainvälinen RESCEU-konsortio on saanut Euroopan unionin tukemassa rahoitushaussa yhteensä 29 miljoonaa euroa RS-virusten merkitystä selvittävään tutkimukseen. Tutkimuskonsortion ainoa suomalainen jäsen on Turun yliopiston lastentautiopin professori Terho Heikkinen, joka työskentelee myös tutkijana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä apurahoja Turun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa vuonna 2017 apurahoina yhteensä 1 500 300 euroa. Yhteensä tukea saa 60 tutkimusta ja 44 sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea. Apurahan saaneista tutkimuksista kymmenen ja sosiaalisista hankkeista kaksi on Turun seudulta.

Turun yliopiston tutkijoille KAUTE-säätiön rahoitusta digitalisaation tutkimukseen
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE on myöntänyt 30 000 euron tutkimusapurahan Turun yliopiston tutkijalle KTT Joni Salmiselle tutkimusaiheeseen ”Algoritmien valta. Neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa”. Lisäksi säätiö myönsi 10 000 euron apurahan KM, FM Einari Kurviselle, jonka tutkimusaihe ”Matematiikan adaptiivinen sähköinen opintopolku” keräsi eniten ääniä yleisöäänestyksessä.

Kaupunkitutkimusohjelma jakoi apurahoja
Turun kaupunkitutkimusohjelma on jakanut Turun yliopiston tutkijoille yhteensä 258 300 euroa tutkijastipendeinä sekä 18 000 euroa graduapurahoina.

Musiikkitieteen tutkija Sini Monoselle Suomen Taideyhdistyksen kirjallisuuspalkinto
Väitöskirjaa Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineeseen tekevä tutkija, kriitikko Sini Mononen on saanut Suomen Taideyhdistyksen 10 000 euron kirjallisuuspalkinnon.

Kaisa Matomäelle Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinto
Turun yliopiston matematiikan laitoksella työskentelevä akatemiatutkija Kaisa Matomäki sai Väisälän palkinnon, joka myönnetään aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle tutkijalle. Lisäksi Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 137 000 euroa apurahoja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkijoille.

Kulttuurirahaston Argumenta-apuraha professori Marjo Kaartisen tutkimushankkeelle
Kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen työryhmineen on saanut 140 000 euron Argumenta-apurahan tutkimushankkeelle Vihan pitkät jäljet.

Koneen Säätiöltä yli 4 miljoonaa euroa Turun yliopiston tutkijoille
Koneen Säätiö on myöntänyt Turun yliopiston tutkijoille ja hankkeille merkittäviä apurahoja. Turun yliopistoon myönnettiin peräti 44 apurahaa, joiden summa on yhteensä yli 4 miljoonaa euroa.

Säätiöiden post doc -pooli lähettää ulkomaille kuusi Turun yliopistossa väitellyttä
Kuusi Turun yliopistossa tohtoriksi väitellyttä on saanut Säätiöiden post doc -poolin rahoituksen tutkimuisjaksoon ulkomaisessa yliopistossa.
<<    >>

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 02 333 51Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto